Obsah

Adrián Gazdík

Adrián Gazdík

Zástupca primátora - 1. Zástupca primátora, Poslanec - Volebný obvod č. 7

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 7, 1. Zástupca primátora