Obsah


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 12. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom konaného dňa 24.09.2015 07.10.2015
Zápisnica z 11. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom konaného dňa 27.08.2015 07.09.2015
Zápisnica z 10. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2015. 25.06.2015
Zápisnica z 9. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 16.06.2015 16.06.2015
Zápisnica z 8. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 05. 06. 2015 pri príležitosti 55. výročia priznania "Štatútu mesta" Dubnica nad Váhom. 05.06.2015
Zápisnica zo 7. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 19.05.2015. 19.05.2015
Zápisnica z pokračovania 6. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 05.05.2015 – II. časť. 05.05.2015
Zápisnica zo 6. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 23. 04. 2015 – I. časť. 23.04.2015
Zápisnica z 5. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 07.04.2015 16.04.2015
Zápisnica zo 4. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 05.02.2015 05.02.2015
Zápisnica z 3. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 05.01.2015 05.01.2015

2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 2. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 16.12.2014 16.12.2014
Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 27.11.2014 27.11.2014
Zápisnica zo 47. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 25.09.2014 25.09.2014
Zápisnica zo 46. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 28.08.2014 28.08.2014
Zápisnica zo 45. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 21.08.2014 21.08.2014
Zápisnica zo 44. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (III. termín), ktoré sa konalo dňa 14. 08. 2014 14.08.2014
Zápisnica zo 44. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 04.08.2014 04.08.2014
Zápisnica zo 44. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 24.07.2014 24.07.2014
Zápisnica z 43. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 26. 06. 2014. 26.06.2014
Zápisnica zo 41. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (II. termín), ktoré sa konalo dňa 12.06.2014 12.06.2014
Zápisnica zo 42. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo v Spoločenskom dome Prejta pri príležitosti 635. výročia prvej písomnej zmienky o obci Prejta dňa 07. 06. 2014. 07.06.2014
Zápisnica z 41. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 29.05.2014 29.05.2014
Zápisnica z 39. neplánovaného a 40. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 22.05.2014 22.05.2014
Zápisnica z 39. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 20.05.2014 20.05.2014
Zápisnica z 38. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 02.04.2014 02.04.2014
Zápisnica z 37. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 27.02.2014 27.02.2014
Zápisnica z 36. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 28.01.2014 28.01.2014
Zápisnica z 35. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 16. 1. 2014 16.01.2014

2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 34. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 12.12.2013 12.12.2013
Zápisnica z 33. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 31. 10. 2013 31.10.2013
Zápisnica z 32. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2013 26.09.2013
Zápisnica z 31. slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 22. 08. 2013 pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom 22.08.2013
Zápisnica z 30. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 23. 07. 2013 23.07.2013
Zápisnica z 30. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 18. 07. 2013 18.07.2013
Zápisnica z 29. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 27. 06. 2013 27.06.2013
Zápisnica z 28. neplánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 09.05.2013 09.05.2013
Zápisnica z 27. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 25. 04. 2013. 25.04.2013
Zápisnica z pokračovania 26. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 07. 03. 2013 07.03.2013
Zápisnica z 26. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 28. 02. 2013 28.02.2013
Zápisnica z 25. neplánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 12. 02. 2013. 12.02.2013

2012

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 24. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2012. 14.12.2012
Zápisnica z 23. neplánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2012. 13.12.2012
Zápisnica z 23. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 06. 12. 2012. 06.12.2012
Zápisnica z 23. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2012. 28.11.2012
Zápisnica z 22. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 15. 11. 2012. 15.11.2012
Zápisnica z 21. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 30. 10. 2012. 30.10.2012
Zápisnica z 21. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2012. 26.10.2012
Zápisnica z pokračovania 20. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 04. 10. 2012. 04.10.2012
Zápisnica z 20. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 27. 09. 2012. 20.09.2012
Zápisnica z 19. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 21. 08. 2012. 21.08.2012
Zápisnica z 18. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 07.08.2012 07.08.2012
Zápisnica zo 17. plánovaného zasadnutia MsZ v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2012. 28.06.2012
Zápisnica z 13. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 29. 03. 2012. 14.06.2012
Zápisnica zo 16. neplánovaného zasadnutia MsZ v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 01. 06. 2012 01.06.2012
Zápisnica zo 14. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 19.04.2012. 11.05.2012
Zápisnica z 15. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2012. 10.05.2012
Zápisnica z 12. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 01. 03. 2012. 05.04.2012
Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2011 17.02.2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003