Obsah

Späť

Zápisnica zo 17. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom konaného dňa 23.9.2020

Vyvesené: 21. 10. 2020

Zodpovedá: Milada Beláková

Späť