Obsah

Protikorupčná politika mesta Dubnica nad Váhom

 

  1. Zaväzujeme sa dodržiavať silnú protikorupčnú kultúru a politiku v súlade s normou BS 10500 a v súlade so všetkými protikorupčnými zákonmi Slovenskej republiky.
  2. Požadujeme protikorupčnú kultúru a transparentnosť od našich dodávateľov, partnerov a klientov.
  3. Zabezpečujeme, že žiadne úplatky, korupčné platby a podnety nie sú nikým, kto u nás pracuje, vykonané, ponúkané alebo vyhľadávané.
  4. Sústavne zlepšujeme a otvorene komunikujeme o nových podnetoch, ktoré môžu zlepšiť protikorupčnú kultúru.
  5. Protikorupčné postupy sú podrobne popísané v Príručke PKMS.

Protikorupčná politika je záväzná pre všetkých zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom.


Naším cieľom je spokojnosť a dôvera naších občanov.

 

VYHLÁSENIE MANAŽMENTU