Obsah

Volebné okrsky pre voľby do NR SR dňa 5.3.2016 v meste Dubnica nad Váhom

 

Mesto Dubnica nad Váhom

Rozhodnutie primátora č. RP - 9/2015

Názov rozhodnutia primátora: Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do NR SR dňa 5. marca 2016 v meste Dubnica nad Váhom

Platnosť a účinnosť: 4.12. 2015 
Vypracoval: Ing. Milan Dohnanský, odborný referent organizačných činností
Znenie rozhodnutia:
V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

utváram

volebné okrsky č. 1 až 19 a

určujem

volebné miestnosti v každom volebnom okrsku pre voľby do NR SR dňa 5. marca 2016 v meste Dubnica nad Váhom nasledovne:

Vol. okrsok č.1 : Centrum neziskových organizácii, ul. Moyzesova 396/19
Vol. okrsok č.2 : Považská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Palárikova 198/35
Vol. okrsok č.3 : Spoločnosť Kováč, s.r.o. Mladých Budovateľov 20/4025
Vol. okrsok č.4 : Firma ALMA, Sládkovičova 520/5 (bývalá predajňa potravín) 
Vol. okrsok č.5 : Katolícke centrum „LAURA" - býv. MŠ sídl. Pod kaštieľom 639/30 
Vol. okrsok č.6 : ZŠ sv. Dominika Savia, ul. Školská 386/1
Vol. okrsok č.7 : ZŠ s MŠ, Centrum I 32 
Vol. okrsok č.8 : ZŠ s MŠ, Centrum I 32 
Vol. okrsok č.9 : ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87 
Vol. okrsok č.10 : ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87 
Vol. okrsok č.11 : ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87 
Vol. okrsok č.12 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967 
Vol. okrsok č.13 : bývalá ZŠ, ul. Partizánska 151/3 
Vol. okrsok č.14 : bývalá ZŠ, ul. Partizánska 151/3 
Vol. okrsok č.15 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967 
Vol. okrsok č.16 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967 
Vol. okrsok č.17 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967 
Vol. okrsok č.18 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967 
Vol. okrsok č.19 : Spoločenský dom, Prejtská 135/156

 

 

  Číslo volebného okrsku

      

          Popis územia volebného okrsku

 

         ul. Obrancov mieru

         ul. A. Kmeťa

         ul. Moyzesova    

 1      ul. Šafárikova

         ul. Pionierska

         ul. Bratislavská

         ul. Nad Zábrehom

č. 345, 347,

č. 359 až 385,  939, 1198, 1199

č. 390 až 407, 1200

č. 408 až 414, 1201

č. 352, 354, 415 až 424

č. 426 až 438, 440

č. 448 až 474, 1202 až 1205

         ul. Partizánska

         ul. Kvášovecká

         ul. Lieskovská

         ul. Palárikova

         ul. Tajovského

         ul. Vansovej

         ul. Okružná

  2     ul. Jesenského

         ul. ČSA

         ul. Obrancov mieru

              Kvášovec

         ul. Jilemnického

         ul. Vácka

         ul. Slnečná

         ul. Hájová

         ul. Otrokovická

         ul. Agátová

         ul. Brezová

         ul. Cédrová

         ul. Dubová

         ul. Stromová

č. 149 až 155, 168, 1280

č. 156 až 158, 4163 až 4170, 4173 až 4191

č. 159 až 167, 1137 až 1145

č. 169 až 217, 1146 až 1161, 4047

č. 218 až 251, 253 až 256, 1162 až 1169,  1256  

č. 257 až 270, 272 až 277, 1170 až 1178, 1260 

č. 278 až 298

č. 299 až 308, 1179, 1180

č. 319 až 339, 342, 1187 až 1197

č. 348 až 351, 353, 355, 356

č. 926, 931 až 937, 1300, 4248, 4252, 4255

č. 252, 271, 309 až 318, 340, 341, 1181 až 1186,

    1257 až 1259, 1357

č. 4100 až 4117, 4119, 4121, 4123

č. 4150, 4152 až 4162

č. 4135, 4148, 4149, 4151, 4171, 4172

č. 4118, 4120, 4122, 4124 až 4147

č. 4301 až 4330

č. 4331 až 4351

č. 4361 až 4390

č. 4391 až 4402

č. 4421 až 4432

         ul. Ml. budovateľov

         ul. Nerudova

 3      ul. Strojárov

         ul. K Váhu

         ul. J. Matušku

         ul. Bottova

         ul. Murgašova

         ul. Gagarinova

         ul. SNP

         ul. M. R. Štefánika

         ul. Nádražná

         ul. Elektrárenská

č. 686 až 704

č. 705 až 747, 1240, 4247

č. 748 až 761, 1241 až 1250

č. 762 až 788, 4245, 4251, 4433

č. 789 až 806

č. 807 až 872, 1077 až 1079, 1251 až 1255,

    1314 až 1349, 4050

č. 873 až 923

č. 970 až 1015, 1261, 1262, 1264 až 1268, 1470

č. 1016 až 1056, 1269 až 1279, 4045

č. 1057 až 1076

č. 649 až 653, 945

č. 1730 až 1746,   

         ul. J. Kalinčiaka

        ul. Hviezdoslavova

         ul. Kukučínova

         ul. Sládkovičova

 4      ul. Vajanského

         ul. Bernolákova

         ul. Kuzmányho

         ul. Chalúpkova

         ul. Podjavorinskej

         ul. J. Kráľa

         ul. Kraskova

         ul. Palackého

         ul. Športovcov

         ul. Kpt. Nálepku

         ul. Bratislavská   

         sídl. Pod kaštieľom

č. 475 až 482

č. 425, 483 až 502, 1206 až 1214, 4228 až 4242

č. 503 až 515

č. 516 až 533, 537, 1215, 1789, 4268

č. 534 až 551, 1429

č. 552 až 562

č. 563 až 574

č. 575 až 586

č. 587 až 597, 1216 až 1220

č. 598 až 608, 1221 až 1227

č. 609 až 616, 1228 až 1233, 4044

č. 617 až 622, 1234 až 1238, 4243

č. 654 až 674, 1723

č. 675 až 685, 1239, 1749,1750 až 1752,1770,        

    4275 až 4299   

č. 439, 441 až 447, 1757, 1764 až 1769 

č. 644, 645

  5     sídl. Pod kaštieľom č. 627, 629 až 632, 634 až 643, 646 až 648, 949

         sídl. Centrum I.

  6     ul. Obrancov mieru

         ul. A. Kmeťa

         ul. Školská

č. 41 až  44, 48 až 57, 4257   

č. 343

č. 358

č. 386, 387, 388, 1350 až 1353, 1371, 1681,

         sídl. Centrum I.

  7     Nad kostolom

         ul. Cintorínska

         Nám. sv. Jakuba

č. 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39

č. 8 až 25, 1100 až 1135, 1422, 1423

č. 4 až 7, 628

č. 2, 1313

  8     sídl. Centrum I.

         ul. Kollárova

č. 36, 37, 38

č. 67, 68, 69, 1301 až 1309

         sídl. Centrum II.

  9     Hotel Metal

         Doliečovacie stredisko

č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 95, 96

č. 948 - byt

č. 941 - len byt (trvale prihlásený)

         sídl. Centrum II.

         ul. Štúrova

 10    SOU ZVS

         Hotel Kristína

č. 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 1468, 1469, 1760, 1762

č. 101 až 122, 134, 4272

č. 1388 - byt,

č. 88 - len byt

 11   sídl. Centrum II. č. 77, 94, 97, 98, 99, 100

 12    Nám. MS

         sídl. Pod hájom

č. 1294, 1296, 1712, 1713, 1717,1718, 4260 až 4263

č. 952, 956, 957, 958, 959, 4038

 13    sídl. Pod hájom

         ul. Partizánska

č. 1099, 4041

č. 1281, 1282, 1283, 1284, 1285

         ul. Hasičská

 14    ul. Fándlyho

         sídl. Pod hájom

         ZPS DUBINA

č. 4042, 4198, 4227, 4266

č. 123 až 147, 1136

č. 953, 954, 955, 1085, 1098

č. 1289, 1290, 1291

 15    sídl. Pod hájom č. 1093, 1094, 1095, 1096, 1097
 16    sídl. Pod hájom č. 960 až 965, 1082, 1083, 1084, 1087, 1088   
 17    sídl. Pod hájom č. 1081,1086, 1089, 1090, 1091, 1092
 18    sídl. Pod hájom č. 1358 až 1363,1365, 1366, 1367
 19    Mestská časť Prejta, ul. Lieskovská, Prejtská, Družstevná, ÚVTOS

Schválil: 4.12.2015 Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta