Obsah

Aj mladí ľudia chcú byť súčasťou diania v meste

Typ: ostatné
Cieľom projektu je aktivizovanie a zapájanie mladých ľudí do diania v meste.Uplynulý týždeň sa na pôde Mestského úradu v Dubnici nad Váhom uskutočnilo prvé stretnutie v rámci projektu Kraj a mestá spolu pre mladých.

Sedemnásť žiakov a študentov bezmála všetkých základných a stredných škôl v Dubnici nad Váhom sa zišli na networking stretnutí. Ide o prvú časť projektu, ktorého cieľom je aktivizovanie a zapájanie mladých ľudí do diania v meste. „Deti a mladí ľudia tvoria významnú súčasť každej samosprávy. Je dôležité venovať im pozornosť, pretože oni sú našou budúcnosťou. Prínos tohto projektu vidím najmä v tom, že deti a mladí ľudia budú môcť spolupracovať na rôznych projektoch z rôznych škôl spoločne. Pomocou toho si budú môcť rozvíjať svoje zručnosti, tímovú prácu, komunikáciu. Projekt im takisto umožní zamyslieť sa nad problémami svojho okolia a prevziať osobnú zodpovednosť za riešenie problému, ktorý sa rozhodli prostredníctvom svojho projektu napraviť,“ priblížila koordinátorka pre prácu s mládežou v Dubnici nad Váhom Silvia Kvasnicová.

Úlohou prvého networking stretnutia bolo prostredníctvom pocitových máp predovšetkým identifikovať potreby mladých ľudí v meste a pomenovať, čo sa im páči, čo by chceli zmeniť, čo im v meste chýba. Následne v druhej časti stretnutia prezentovali svoje výstupy viceprimátorovi mesta Tomášovi Truchlému, ktorý na ich pripomienky a návrhy reagoval. Spoločne zistili, že mnohé predkladané podnety už sú v pláne samosprávy, a naopak, že niektoré z nich nie sú v kompetenčných možnostiach mesta.

Networking stretnutie viedla kordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja Silvia Štefániková, ktorá má v oblasti dlhoročné skúsenosti: „V ďalších častiach projektu postúpime na dobrovoľnícke projekty, v rámci ktorých koordinátorka mesta získa prostriedky na to, aby sa mohli finančne podporiť nápady a návrhy mladých ľudí. Ďalšie časti projektu sú potom zamerané na inklúziu. Výstupom bude vypracovanie koncepčných materiálov v oblasti rozvoja práce s mládežou.“

Do projektu Kraj a mestá spolu pre mladých, ktorý organizuje Krajské centurm voľného času v Trenčíne (KCVČ) prostredníctvom Regionálneho centra Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa zapojili aj mestá ako napr. Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Bánovce nad Bebravou či Stará Turá. Projekt má za cieľ takisto nastaviť a rozvinúť spoluprácu medzi lokálnou a regionálnou samosprávou.


Vytvorené: 30. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2019 16:18
Autor: Mária Badačová