Obsah

Aktualizované: Od októbra budú rúška povinné aj v exteriéri, hromadné podujatia budú povolené do 50 ľudí

Typ: ostatné
Hromadné podujatia majú od októbra červenú, rúška budú povinné aj v exteriériÚstredný krízový štáb SR v pondelok 28. septembra informoval o prijatí nových opatrení, ktoré majú pomôcť minimalizovať šírenie koronavírusu. Opatrenia prijaté v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa od 1. októbra dotknú hromadných podujatí, nosenia rúšok či obchodných prevádzok.

Od 1. októbra 2020 platí na území Slovenska opäť núdzový stav. Vyhlásený je zatiaľ na dobu 45 dní.

HROMADNÉ PODUJATIA

Aktualizované 30. septembra: 

Hromadné podujatia je možné organizovať do 50 osôb, vrátane organizátorov. V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora (napríklad účinkujúci, športovci, organizačný tím) presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva.
Až do odvolania je zakázané usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) ako aj v ubytovacích zariadeniach.
Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Sedenie môže byť šachovnicové, alebo môže byť zabezpečené v každom druhom rade. V týchto priestoroch sa zakazuje konzumácia jedál alebo nápojov.
V prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade
V prípade sedenia na iných typoch hromadných podujatí (napríklad školenia) sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Odporúčame šachovnicové sedenie, alebo sedenie v každom druhom rade.
Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne.
Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, je na takomto hromadnom podujatí možné podávať a konzumovať jedlá a nápoje.

V ostatných prípadoch je na hromadných podujatiach zakázané podávať aj konzumovať jedlá a nápoje.


Organizátor hromadných podujatí je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor teda bude musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.


Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: "ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia" a "zákaz podávania rúk",

 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia organizátor musí zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

 • Prevádzky divadelných, hudobných, filmových (kiná) a iných umeleckých predstavení sú povinné obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest  musí v radoch alternovať (šachovnicové sedenie), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade.

 • v prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade

 • v prípade sedenia na iných typoch hromadných podujatí (napríklad školenia) sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Odporúčame šachovnicové sedenie, alebo sedenie v každom druhom rade.

 • na hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru je zakázané podávať občerstvenie,

 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

RÚŠKA

Predĺži sa povinnosť nosenia rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (nosenie rúšok ťažšie znášajú, navyše ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív), bude však dôrazne odporúčané. Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Povinné bude nosenie rúšok v exteriéri, pri vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Toto opatrenie má opodstatnenie aj vzhľadom na blížiacu sa chrípkovú sezónu, kedy sa očakáva zvýšený výskyt respiračných ochorení s klinickými príznakmi podobnými COVID-19.

Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča nosiť rúško pri športovaní v interiéri.


PREVÁDZKY
Obchody a obchodné domy budú mať opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – jeden zákazník na 10 štvorcových metrov. Pri vstupe do predajne bude musieť zamestnanec kontrolovať dodržiavanie nových, ale aj doteraz platných hygienických pravidiel.

Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené od 6:00 do 22:00, v prípade rozvozu a predaja cez okienko nonstop. Otvorené budú môcť byť len tie, kde zákazníci sedia.


RIZIKOVÉ KRAJINY
Od 1. októbra sa zoznam menej rizikových krajín nemení.

Zdroj: www.uvzsr.sk dňa 29. septembra 2020

 

KULTÚRNE PODUJATIA V DUBNICI NAD VÁHOM

Oddelenie kultúry a knižnice informuje obyvateľov, že plánované podujatia s predpokladanou väčšou návštevnosťou sú predbežne presúvané na začiatok roka 2021. O jednotlivých zmenách termínov konkrétnych podujatí informuje oddelenie kultúry na facebookovej stránke alebo na webovom sídle oddelenia kultúry www.kultura.dubnica.eu. "Vstupenky zostávajú v platnosti a v prípade požiadavky vrátenia vstupného nájdu diváci žiadosť na našej webovej stránke," uviedol vedúci oddelenia kultúry a knižnice Richard Benech. Ako dodal, oddelenie kultúry a knižnice prosí všetkých návštevníkov kultúrnych podujatí, aby dbali na dodržiavanie aktuálnych opatrení. 

Všetky menšie podujatia naďalej zostávajú v platnosti. 

KINO LASTOVIČKA PREMIETA NAĎALEJ

Kino Lastovička pokračuje v plánovaných projekciách. Zmeny v programe môžu nastať výpadkami niektorých premiér, ktoré majú filmové spoločnosti právo zmeniť. 

Ďakujeme za porozumenie.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 29. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2020 12:39
Autor: Mária Badačová