Obsah

AKTUALIZOVANÉ: Rokoval Krízový štáb mesta Dubnica nad Váhom: Na semafore ZŠ s MŠ Pod hájom svieti oranžová

Typ: ostatné
Rokovanie Krízového štábu mesta Dubnica nad Váhom.V piatok 2. októbra 2020 v dopoludňajších hodinách rokoval Krízový štáb mesta Dubnica nad Váhom na podnet primátora mesta Petra Wolfa. Výstupy zo zasadnutia štábu prinášame v prehľadnej forme nižšie v zhrnutom sumári.

Aktuálne opatrenia týkajúce sa mesta Dubnica nad Váhom platné k 12. októbru 2020, ktoré boli prijaté v súlade s nariadeniami a odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Mestský úrad v Dubnici nad Váhom

 • radnica poskytuje svoje služby v štandardnom režime. Občanov prosíme o dodržiavanie stanovených opatrení (nasadené rúško, dezinfekcia rúk, bezpečný odstup, vlastné písacie potreby)

Kultúra a hromadné podujatia

 • Kino Lastovička premieta s kapacitou 35 divákov na jedno filmové predstavenie
 • Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom ostáva otvorené za sprísnených epidemiologických opatrení (povinná dezinfekcia, nasadené rúško, meranie teploty a maximálne päť ľudí na prehliadku, výnimkou sú rodiny žijúce v jednej domácnosti
 • Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom ostáva otvorená za sprísnených epidemiologických opatrení
 • Prevažná väčšina verejných podujatí organizovaných mestom je zrušená, výnimkou sú len menšie akcie s maximálnym počtom účastníkov i účinkujúcich do 50 ľudí
 • upozorňujeme, že aktuálne číslo mesačníka Dubnické noviny sa nachádzalo v tlačiarňach práve v čase vydania nových nariadení, pozvánky na podujatia ani kalendár podujatí preto nie je aktuálny a nezohľadňuje nariadené opatrenia
 • pre aktuálne správy a informácie o vrátení vstupného je potrebné sledovať webové sídlo www.kultura.dubnica.eu

Základné, materské školy a školské zariadenia (AKTUALIZOVANÉ 12. 10. 2020)

 • platí sprísnený hygienický režim v zmysle usmernení zodpovedných orgánov
 • od 12. 10. 2020 je pozastavená krúžková činnosť v popoludňajších hodinách
 • ZŠ  s MŠ Centrum I: vyučovanie prebieha v štandardnom režime za sprísnených epidemiologických opatrení, farba na COVID-semafore ostáva zelená
 • ZŠ s MŠ Pavla Demitru: vyučovanie prebieha v štandardnom režime za sprísnených epidemiologických opatrení, farba na COVID-semafore ostáva zelená
 • ZŠ s MŠ Pod hájom: vyučovanie prebieha v štandardnom režime za sprísnených epidemiologických opatrení, farba na COVID-semafore je rozsvietená na oranžovú
 • Materská škola Centrum II: vyučovanie prebieha v štandardnom režime za sprísnených epidemiologických opatrení, farba na COVID-semafore ostáva zelená
 • CVČ Dubnica nad Váhom: činnosť centra voľného času je od 12. 10. 2020 pozastavená do odvolania
 • ZUŠ Dubnica nad Váhom: od 12. 10. 2020 je pozastavená skupinová výučba. Výučba v ZUŠ Dubnica nad Váhom prebieha podľa rozhodnutia ministra č. 2020/17294:1-A1810 nasledovne:  individuálna výučba sa uskutočňuje prezenčne v škole, skupinová výučba prebieha dištančne on-line.

Zariadenie pre seniorov DUBINA

 • chod zariadenia sa riadi aktuálnymi pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR
 • v okrese Ilava v súlade s nariadením RÚVZ nie sú v zariadeniach sociálnych služieb povolené návštevy v interiéri minimálne do 12. 10. 2020
 • povolené sú návštevy v exteriéri s dodržaním 2-metrového odstupu a s nasadeným rúškom po celú dobu návštevy, avšak ani návštevy v exteriéri nie sú odporúčané

Centrum neziskových organizácií

 • Centrum neziskových organizácií v Dubnici nad Váhom je s platnosťou od 3. októbra 2020 až do odvolania uzatvorené v záujem ochrany zdravia najohrozenejšej skupiny obyvateľov

Vonkajšie športoviská a detské ihriská

 • ostávajú otvorené za sprísnených hygienických opatrení v zmysle usmernení zodpovedných orgánov

Vnútorné športoviská

 • telocvične pri základných školách  a školských zariadeniach ostávajú z dôvodu prevencie prenosu ochorenia COVID-19 na školopovinné deti aj naďalej zatvorené a neprenajímajú sa športovým klubom ani iným fyzickým či právnickým osobám
 • mestská športová hala je v prevádzke za sprísnených epidemiologických opatrení, mesto zabezpečuje jej pravidelnú dezinfekciu
 • pri športovaní v interiéri je dôrazne odporúčané nosiť rúško

Technické služby mesta Dubnica nad Váhom

 • zberný dvor bude za sprísnených epidemiologických opatrení otvorený v štandardnom režime od stredy 7. októbra 2020
 • mestské kompostárne sú otvorené v štandardnom režime za sprísnených epidemiologických opatrení

Mestská polícia v Dubnici nad Váhom

 • vo vymedzenom rozsahu vykonáva kontrolu stanovených nariadení, ako zo strany obyvateľov mesta, tak aj zo strany obchodných prevádzok či pohostinských zariadení

Všetky aktuálne celoplošne platné nariadenia nájdete na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva na tejto adrese. alebo zhrnuté tu. 

Na semafore ZŠ s MŠ Pod hájom svieti oranžová

Aktualizované 5. 10. 2020: Po vykonaných testoch na koronavírus COVID-19 sú všetky triedy opäť zaradené do vyučovacieho procesu. 

Ostatné základné i materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom, zatiaľ ostávajú pri zelenej farbe.

Farba semaforu Základnej školy s materskou školou na sídlisku Pod hájom preskočila na oranžovú. Signalizácia na semafore sa mení v tom prípade, ak sa medzi žiakmi vyskytne prípad s podozrením na nákazu vírusovým ochorením COVID-19, resp. sa ochorenie priamo potvrdí u žiaka či zamestnanca. „Aj touto cestou vyzývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov detí na zvýšenú opatrnosť, avšak aj o zachovanie rozvahy a pokoja. Tým, že škola mení farbu na semafore, signalizuje, že situáciu podrobne monitoruje a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR prijíma všetky adekvátne opatrenia. Je zároveň dôležité apelovať na rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a neposielali ich do školy, ak sú u nich prítomné znaky respiračného ochorenia,“ vyslovila vedúca školského úradu Mária Balážová.

Vyučovania sa v tomto čase (piatok, 2. 10. 2020) nezúčastňujú dve druhácke triedy a jedna ôsmacka. Ďalšie kroky, resp. prípadné zmeny v organizácii vyučovania budú známe v pondelok 5. októbra 2020. „Triedy, v ktorých sa nákaza potvrdila, resp. existuje na ňu dôvodné podozrenie, majú prerušené vyučovanie a školu nenavštevujú. Zo školského procesu sú vylúčené aj všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami podozrivými na ochorenie. Ostatné triedy pokračujú v štandardnej výučbe, samozrejme, s dodržaním prísnych epidemiologických opatrení. Situáciu podrobne sledujeme,“ dodala Mária Balážová.

Samozrejmosťou v škole je ranný filter, pravidelná dezinfekcia priestorov i povinnosť mať nasadené rúško. Telocvične pri školách a školských zariadenia ostávajú zatvorené a neprenajímajú sa športovým klubom ani iným fyzickým či právnickým osobám z dôvodu zamedzenia šíreniu ochorenia COVID-19 a možného prenosu koronavírusu priamo do školy.

Mesto Dubnica nad Váhom spolu s vedením školy konzultuje všetky kroky s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. „Apelujeme nielen na rodičov, ale aj na všetkých obyvateľov mesta, aby rešpektovali aktuálne nariadenia a správali sa zodpovedne. Verím, že ak budeme všetci zodpovedne nosiť rúška, dodržiavať bezpečný odstup a adekvátnu hygienu rúk, situáciu dokážeme s rozvahou zvládnuť,“ vyslovil primátor mesta Peter Wolf.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 2. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2020 15:32
Autor: Mgr. Veronika Rezáková