Obsah

AKTUALIZOVANÉ: Školy a škôlky budú od pondelka otvorené, výnimkou je Demitrovka

Typ: ostatné
Školy a škôlky budú od pondelka otvorené, výnimkou je Demitrovka 1Hoci sa podľa covid semaforu farba okresu Ilava od pondelka 22. februára 2021 mení z bordovej na čiernu, v súlade s uznesením vlády bude v materských školách aj na prvom stupňom základných škôl po jarných prázdninách obnovená prezenčná výučba.

V súčasnosti aj naďalej platia celonárodné kritériá covid automatu, podľa ktorého sa celá krajina nachádza v čiernej farbe. V tejto súvislosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie číslo 2021/10079:1-A1810, ktoré je účinné od 8. februára 2021. Ak to prevádzkové podmienky umožnili a boli v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, v niektorých typoch škôl sa obnovilo školské vyučovanie. „Ak sú  naplnené podmienky v zmysle uznesenia vlády č. 77/2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, nevidíme dôvod neobnoviť prezenčnú výučbu aj  v štvrtom  stupni covid automatu, teda v jeho čiernej farbe,“ vysvetľuje vedúca školského úradu Mária Balážová s tým, že výchovno-vzdelávací proces prebiehajúci prezenčnou formou sa uskutočňuje s dôrazom na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení s cieľom ochrany zdravia detí, žiakov i zamestnancov škôl.

(text pokračuje pod videom) Pozrite si spoločné tlačové vyhlásenie primátorov miest v okrese Ilava (prvý informoval dubnický primátor Peter Wolf, po ňom primátor Ilavy Viktor Wiedermann a napokon novodubnický primátor Peter Marušinec). 

Mesto Dubnica nad Váhom ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v tejto súvislosti informuje rodičov a zákonných zástupcov detí, že od pondelka 22. februára 2021 bude mať v prevádzke tri materské školy, v ktorých budú deti pokračovať v prezenčnej výučbe, a to:

  • Materskú školu pri ZŠ s MŠ Centrum I
  • Materskú školu pri ZŠ s MŠ Pod hájom
  • Materskú školu Centrum II Rozprávkovo a Elokované pracovisko Centrum I

Mesto Dubnica nad Váhom prerušuje prevádzku materskej školy pri Základnej škole s materskou školou Pavla Demitru v čase od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021.  

Mesto Dubnica nad Váhom ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v tejto súvislosti tiež informuje rodičov a zákonných zástupcov detí, že od pondelka 22. februára 2021 bude mať v prevádzke dve základné školy a školské kluby detí a zabezpečí stravovanie v týchto školských jedálňach:

  • Základná škola s materskou školou Centrum I
  • ZŠ s MŠ Pod hájom

V uvedených školách bude v prevádzke prezenčnou formou materská škola, prvý stupeň, školské kluby detí, ako aj prezenčná výučba pre žiakov 5. – 9. ročníka výhradne zo sociálne znevýhodneného prostredia. Títo žiaci sa však musia preukázať negatívnym výsledkom testu, rovnako musí urobiť jeden z ich zákonných zástupcov. Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa uskutoční prezenčnou formou v zložení 5 žiakov + 1 pedagogický zamestnanec.

Centrum voľného času je naďalej až do odvolania mimo prevádzky, základná umelecká škola pokračuje v dištančnej forme výučby.

Mesto Dubnica nad Váhom  zároveň prerušuje prevádzku Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru, a to v čase od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021, v rozsahu materskej školy, žiakov 1. stupňa, školského klubu detí i školskej jedálne. Žiaci všetkých ročníkov tejto školy pokračujú v dištančnej forme výučby.

Vedúca oddelenia školstva Mária Balážová zároveň pripomína vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47, na základe ktorej sú riaditelia škôl, resp. materských škôl oprávnení vyžiadať si od jedného zákonného zástupcu dieťaťa na nahliadnutie potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19: „Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť."

Riaditeľov škôl školský úrad zároveň vyzval, aby opäť informovali zákonných zástupcov žiakov, že v meste Dubnica nad Váhom sú zriadené stále mobilné odberové miesta na priebežné testovanie obyvateľstva. "Tieto mobilné odberové miesta môžu (nielen) zákonní zástupcovia využiť, aby dodržali sedemdňové pretestovanie, ktoré je podmienkou k možnosti umiestniť dieťa do materskej alebo základnej školy,“ vysvetlila Mária Balážová. Adresy stálych mobilných odberových miest  v meste Dubnica nad Váhom sú zverejnené na webovom sídle mesta.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Mária Balážová, vedúca školského úradu, tel.: +421 42 44 557 85 alebo  0918 117 044, e-mail: maria.balazova@dubnica.eu.


Vytvorené: 18. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2021 08:47
Autor: Mgr. Veronika Rezáková