Obsah

AKTUALIZOVANÉ: V Dubnici bude vytvorených 19 odberových miest

Typ: ostatné
Príprava na celoplošné testovanie v Dubnici nad Váhom.V Dubnici nad Váhom by sa celoplošného testovania malo zúčastniť bezmála 21-tisíc ľudí. Otestovať sa budú môcť dať v devätnástich odberových miestach, ktoré budú vytvorené v desiatich stanovištiach. Testovania sa môžu zúčastniť v sobotu 31. októbra alebo v nedeľu 1. novembra 2020.

Mesto Dubnica nad Váhom sa nachádza v štádiu intenzívnych príprav na vládou nariadené celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Testovanie sa uskutoční v prísne vytypovaných odberových miestach.

Určené stanovištia a v nich vytvorené odberové miesta kopírujú volebné obvody, avšak len čiastočne. Každé odberové miesto totiž musí spĺňať stanovené kritériá a hygienické štandardy. Hlavnými podmienkam sú samostatný vstup a samostatný východ, vetrateľnosť priestorov i oddelené miestnosti na prezliekanie či bezpečné uloženie odpadu. Devätnásť odberových miest v desiatich stanovištiach v pondelok 26. októbra 2020 schválili príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, následne i hygienik. Pri určovaní vhodných miest na realizáciu celoplošného testovania sme sa prioritne snažili vyhnúť vnútorným priestorom základných a materských škôl, v ktorých aj naďalej prebieha výučba predškolákov či žiakov I. stupňa, aby sme absolútne vylúčili ich akékoľvek ohrozenie. Prioritne sme preto vyberali telocvične, ktoré sú v tomto období nevyužívané, a rovnako pavilóny, v ktorých neprebieha výučba,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.

Samotné testovanie bude vykonávať zdravotnícky personál. V každom odberovom mieste sa budú nachádzať aj administratívni pracovníci, príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ďalší dobrovoľníci. Obyvateľov mesta preto žiadame o rešpektovanie ich pokynov.

Všetky ďalšie dôležité informácie budeme zverejňovať na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom www.dubnica.eu priebežne. „Pri príprave celoplošného testovania poskytujeme maximálnu súčinnosť. Verím, že vďaka precíznej príprave a vzájomnej spolupráci  všetkých zainteresovaných strán prebehne všetko bez väčších komplikácií. Obyvateľov mesta vyzývame, aby sledovali všetky komunikačné kanály, kde budeme postupne zverejňovať dôležité informácie,“ zhodnotil primátor.

ZOZNAM TESTOVACÍCH MIEST V DUBNICI NAD VÁHOM PODĽA OKRSKOV (schválených hygienikom i príslušníkmi Ozbrojených síl SR):

Volebný okrsok č. 1: Centrum neziskových organizácii (Ul. Moyzesova 396/19)

Volebný okrsok č. 2: Stredná odborná škola technická – vestibul (Bratislavská ulica 439/18)

Volebný okrsok č. 3: Mestská športová hala (Športovcov 656/2)

Volebný okrsok č. 4: Mestská športová hala (Športovcov 656/2)

Volebný okrsok č. 5: Katolícky dom (Námestie sv. Jakuba 2)

Volebný okrsok č. 6: Dom kultúry – vestibul (Bratislavská 435)

Volebný okrsok č. 7: Základná škola s materskou školou Centrum I 32/73  - vstupná hala

Volebný okrsok č. 8: Základná škola s materskou školou Centrum I 32/73  - vstupná hala

Volebný okrsok č. 9: Základná škola s materskou školou P. Demitru – telocvičňa (Centrum II 87)

Volebný okrsok č. 10: Základná škola s materskou školou P. Demitru – telocvičňa (Centrum II 87)

Volebný okrsok č. 11: Základná škola s materskou školou P. Demitru – vstup do školy (Centrum II 87)

Volebný okrsok č. 12: Základná škola s materskou školou Pod hájom – vestibul (Pod hájom 967)

Volebný okrsok č. 13: Dom kultúry – veľká sála (Bratislavská 435 – vstup zboku)

Volebný okrsok č. 14: Stredná odborná škola technická – telocvičňa (Bratislavská ulica 439/18)

Volebný okrsok č. 15: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) - telocvičňa

Volebný okrsok č. 16: DuTaF centrum - amfiteáter(Pod hájom 196)

Volebný okrsok č. 17: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) – spojovací krčok

Volebný okrsok č. 18: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) – chodba A

Volebný okrsok č. 19: Spoločenský dom Prejta (Prejtská 135/156)

Presné adresy príslušné k jednotlivým volebným okrskom sú súčasťou tejto správy ako samostatná príloha.

ODPORÚČANÝ HARMONOGRAM CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA V DUBNICI NAD VÁHOM

S cieľom prevencie hromadenia sa veľkého množstva ľudí pred odbernými miestami žiadame obyvateľov o rešpektovanie nasledovného harmonogramu, v súlade s ktorým budú občania vybavovaní na jednotlivých odberových miestach (platí pre sobotu i nedeľu):

 

Priezvisko začínajúce sa na písmeno a čas príchodu na orientačné miesto:

A - E

F - J

K, L

M – P

R – Š

T – Ž

7.00 h – 9.30 h

9.30 h – 12.00 h

12.45 h – 15.00 h

15.00 h – 18.00 h

18.30 h – 20.00 h

20.00 h – 21.30 h

 

Kedy a kde môžem absolvovať test?

Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 31. októbra 2020 a v nedeľu 1. novembra 2020, vždy od 7.00 h – 22.00 h (posledný ster o 21.30 h, prestávka 12.00 h - 12. 45 h a 18.00 h a 18.30 h). Obyvateľom mesta odporúčame, aby sa riadili príslušnosťou adresy svojho bydliska k určenému odberovému miestu, a to z toho dôvodu, aby nedochádzalo k preťažovaniu niektorého z nich.

Čo budem potrebovať?

Na testovanie si prineste občiansky preukaz (neplnoleté deti preukaz poistenca)

Ako mám postupovať?

Vyberte si to odberné miesto, ktoré je priradené k adrese vášho bydliska a riaďte sa časom, ktorý môžete na otestovanie využiť v súlade so zverejneným abecedným harmonogramom. Pri vstupe si riadne vydezinfikujte ruky a riaďte sa pokynmi prítomných zodpovedných osôb. Po vyplnení registračného formulára vám bude pridelené číslo, ktorým vás zdravotník vyzve na odobratie vzorky. Po tomto úkone počkáte na výsledok vo vyhradenom priestore. Certifikát dostanete v uzatvorenej obálke.

Je testovanie povinné?

Celoplošné testovanie je dobrovoľné, absolvovať ho môže každý, kto dovŕšil desiaty rok života. Neodporúča sa ho absolvovať seniorom nad 65 rokov či ľuďom so zdravotným či iným znevýhodnením. Pre všetkých občanov nad 10 rokov, ktorí testovanie neabsolvujú, platí v súlade s nariadením vlády zákaz vychádzania.

Kde nájdem viac informácií?

Podrobné informácie o celoplošnom testovaní nájdete na webovom sídle www.somzodpovedny.sk alebo v tomto videu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Presný rozpis adries príslušných k jednotlivým volebným okrskom

 

  Číslo volebného okrsku

      

          Popis územia volebného okrsku

 

         ul. Obrancov mieru

         ul. A. Kmeťa

         ul. Moyzesova    

 1      ul. Šafárikova

         ul. Pionierska

         ul. Bratislavská

         ul. Nad Zábrehom

č. 345, 347,

č. 359 až 385,  939, 1198, 1199,

č. 390 až 407, 1200

č. 408 až 414, 1201

č. 352, 415 až 424

č. 426 až 438, 440

č. 448 až 474, 1202 až 1205, 1212

         ul. Partizánska

         ul. Kvášovecká

         ul. Lieskovská

         ul. Palárikova

         ul. Tajovského

         ul. Vansovej

         ul. Okružná

   2    ul. Jesenského

         ul. ČSA

         ul. Obrancov mieru

              Kvášovec

        

         ul. Jilemnického

 

         ul. Vácka

         ul. Slnečná

         ul. Hájová

         ul. Otrokovická

         ul. Agátová

         ul. Brezová

         ul. Cédrová

         ul. Dubová

         ul. Stromová

č. 149 až 155, 168, 1280

č. 156 až 158, 4163 až 4170, 4173 až 4191

č. 159 až 167, 1137 až 1145

č. 169 až 217, 1146 až 1161, 4047

č. 218 až 251, 253 až 256, 1162 až 1169,  1256  

č. 257 až 270, 272 až 277, 1170 až 1178, 1260 

č. 278 až 298

č. 299 až 308, 1179, 1180

č. 319 až 339, 342, 1187 až 1197

č. 348 až 351, 353, 355, 356

č. 931 až 937, 4248, 4252, 4255, 4439,

    4440

č. 252, 271, 309 až 318, 340, 341, 1181 až 1186,

    1257 až 1259, 1357

č. 4100 až 4117, 4119, 4121, 4123, 4452

č. 4150, 4152 až 4162, 4053

č. 4135, 4148, 4149, 4151, 4171, 4172

č. 4118, 4120, 4122, 4124 až 4137

č. 4301 až 4312

č. 4331 až 4351

č. 4361 až 4378

č. 4391 až 4403

č. 4421 až 4432

         ul. Ml. budovateľov

         ul. Nerudova

 3      ul. Strojárov

         ul. K Váhu

         ul. J. Matušku

         ul. Bottova

 

         ul. Murgašova

         ul. Gagarinova

         ul. SNP

         ul. M. R. Štefánika

         ul. Nádražná

         ul. Elektrárenská

č. 686 až 704

č. 705 až 747, 1240, 4247, 4447

č. 748 až 761, 1241 až 1250

č. 762 až 788, 4245, 4251, 4433, 4443

č. 789 až 806

č. 807 až 872, 1077 až 1079, 1251 až 1255,

    1314 až 1349, 4050

č. 873 až 923

č. 970 až 1015, 1261, 1262, 1264 až 1268, 1470

č. 1016 až 1056, 1269 až 1279, 4045

č. 1057 až 1076

č. 649 až 653, 945, 1775

č. 1730 až 1746,   

         ul. J. Kalinčiaka

        ul. Hviezdoslavova

         ul. Kukučínova

         ul. Sládkovičova

 4      ul. Vajanského

         ul. Bernolákova

         ul. Kuzmányho

         ul. Chalúpkova

         ul. Podjavorinskej

         ul. J. Kráľa

         ul. Kraskova

         ul. Palackého

         ul. Športovcov

         ul. Kpt. Nálepku

        

         ul. Bratislavská   

         sídl. Pod kaštieľom

č. 475 až 482

č. 425, 483 až 502, 1206 až 1214, 4228 až 4242

č. 503 až 515

č. 516 až 533, 537, 1215, 1789, 4268

č. 534 až 551, 1429, 4441

č. 552 až 562

č. 563 až 574

č. 575 až 586, 4453

č. 587 až 597, 1216 až 1220, 4448

č. 598 až 608, 1221 až 1227

č. 609 až 616, 1228 až 1233, 4044

č. 617 až 622, 1234 až 1238, 4243

č. 654 až 674, 1723

č. 675 až 685, 1239, 1749,1750 až 1752,1770,        

    4275 až 4288   

č. 439, 441 až 447, 1757, 1764 až 1769 

č. 644, 645

  5     sídl. Pod kaštieľom

č. 627, 629 až 632, 634 až 643, 646 až 648, 949

         sídl. Centrum I.

 6      ul. Obrancov mieru

         ul. A. Kmeťa

         ul. Školská

č. 41 až  44, 48 až 57, 4257   

č. 343

č. 358

č. 386, 387, 388, 1350 až 1353, 1371, 1681,

         sídl. Centrum I.

  7     Nad kostolom

         ul. Cintorínska

         Nám. sv. Jakuba

č. 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39

č. 8 až 25, 1100 až 1135, 1422, 1423

č. 4 až 7, 628

č. 2, 1313

  8     sídl. Centrum I.

         ul. Kollárova

č. 36, 37, 38

č. 67, 68, 69, 1301 až 1309

         sídl. Centrum II.

  9     Dukelská štvrť (Hotel Metal)

         Dukelská štvrť

č. 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 95, 96

č. 948

č. 941

         sídl. Centrum II.

 10           

         ul. Štúrova

 

č. 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 1468, 1469, 1760, 1762

č. 101 až 122, 134, 1388, 4272, 4445

 11    sídl. Centrum II.

č. 77, 94, 97, 98, 99, 100

 12    Nám. MS

         sídl. Pod hájom

č. 1294, 1296, 1712, 1713, 1717,1718, 4260 až 4263

č. 952, 956, 957, 958, 959, 4038

 13    sídl. Pod hájom

         ul. Partizánska

č. 1099, 4041

č. 1281, 1282, 1283, 1284, 1285

         ul. Hasičská

 14    ul. Fándlyho

         sídl. Pod hájom

       sídl. Pod hájom (ZPS DUBINA)

č. 4042, 4198, 4227, 4266

č. 123 až 147, 1136

č. 953, 954, 955, 1085, 1098

č. 1289, 1290, 1291

 15   sídl. Pod hájom

č. 1093, 1094, 1095, 1096, 1097

 16   sídl. Pod hájom

č. 960 až 965, 1082, 1083, 1084, 1087, 1088   

 17   sídl. Pod hájom

č. 1081,1086, 1089, 1090, 1091, 1092

 18   sídl. Pod hájom

č. 1358 až 1363,1365, 1366, 1367

 19   Mestská časť Prejta, ul. Lieskovská, Prejtská, Družstevná, ÚVTOS

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271       


Prílohy

Vytvorené: 26. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 10. 2020 17:00
Autor: Mgr. Veronika Rezáková