Obsah

Aktuálne informácie týkajúce sa obnovovania distribúcie zemného plynu

Typ: ostatné
Zverejňujeme oficiálne informácie od spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.

Oficiálne stanovisko SPP - distribúcia, a.s., mestu Dubnica nad Váhom poskytol manažér externej komunikácie Milan Vanga v piatok 14. augusta 2020 v poludňajších hodinách. Uverejňujeme jeho plné znenie: 

"Vzhľadom na to, že včera vo večerných hodinách bolo viacero uzáverov plynu nedostupných pre neprítomnosť majiteľov odberných miest, s ich uzatváraním sme začali dnes v skorých ranných hodinách. Obnovu distribúcie plynu do odberných miest sme začali realizovať o 11.00 hod. Vzhľadom na vysoký počet odberateľov (8 009), ktorým sme boli nútení distribúciu prerušiť, to bude zložitý proces, ktorý si vyžiada potrebný čas pri dodržaní najvyššej úrovne bezpečnosti. Našou snahou je, aby všetci odberatelia mali zemný plyn k dispozícii ešte v priebehu dnešného dňa. V tejto súvislosti žiadame odberateľov, aby sa zdržovali na svojich odberných miestach. V prípade ich neprítomnosti, t.j. nedostupných odberných miest, im budeme distribúciu obnovovať aj počas víkendu podľa vzájomnej dohody termínov.

Chceme obyvateľov upozorniť aj na skutočnosť, že pri postupnom zvyšovaní tlaku v plynovodoch budeme vykonávať aj merania, ktoré sa nezaobídu bez drobných výronov plynu do ovzdušia. Z tohto dôvodu je možné, že v ovzduší bude cítiť zápach plynu. Ubezpečujeme obyvateľov Dubnice nad Váhom, že celý proces obnovovania distribúcie je riadený a kontrolovaný pracovníkmi našej spoločnosti (SPP – distribúcia, a. s.) pri dodržaní najvyšších štandardov bezpečnosti.

Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým obyvateľom za dočasné zníženie komfortu v podobe prerušenia dodávok plynu do ich odberných miest. Našou snahou je celý proces urobiť čo najbezpečnejšie, najspoľahlivejšie a v čo najkratšom termíne." 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271 


Vytvorené: 14. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2020 12:54
Autor: Mgr. Veronika Rezáková