Obsah

Bude v Dubnici nad Váhom kúpalisko?

Typ: ostatné
Bude v Dubnici nad Váhom kúpalisko?  1 Bývalý areál letnej plavárne mesto v minulosti odpredalo do súkromného vlastníctva. Súčasný vlastník kúpalisko už dlhšie obdobie neprevádzkuje.

Existujúci areál letného kúpaliska na Ulici nad Zábrehom bol v minulosti majetkom mesta Dubnica nad Váhom. To sa ho však ešte v roku 2004 rozhodlo predať, dnes je preto v rukách súkromného majiteľa, ktorý ho neprevádzkuje. „Kúpiť a prevziať späť do majetku mesta nehnuteľnosti za iných podmienok, ako tomu bolo pri ich predaji, by bolo pre mesto veľmi nehospodárne a napokon neefektívne. Majitelia nehnuteľností často žiadajú za ich spätný odpredaj do vlastníctva mesta aj niekoľkonásobne vyššiu cenu ako bola tá, za ktorú majetok od samosprávy nadobudli. Navyše existujúci areál by dnes už nevyhovoval štandardom a požiadavkám verejnosti, či už ide o kapacitu kúpaliska, veľkosť bazéna či súvisiacu infraštruktúru napr. v podobe parkovacích státí, nehovoriac o tom, v akom zlom technickom stave sa kúpalisko nachádza,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.

Kúpalisko v aktuálnom stave

Dubnická samospráva však eviduje dopyt po rekreačnom areáli, preto ho projekčne pripravuje v lokalite, kde sa momentálne nachádza nefunkčný objekt práčovne. Vyriešili by sa tak dve muchy jednou ranou. „Rozumieme, že by Dubničania kúpalisko priamo v meste privítali, avšak toto mesto stálo, resp. stále stojí pred významnejšími potrebami, ktoré ovplyvňujú každodenný život obyvateľov. Na mysli mám obrovský investičný dlh, chátrajúci majetok, nefunkčné a nebezpečné námestie, zatápaný podchod pre chodcov, poškodené chodníky a komunikácie, nefunkčnú svetelnú signalizáciu a pod.  Tieto veci bolo prirodzene potrebné uprednostniť. Dnes, keď sa nám už mnohé otázky podarilo vyriešiť alebo aspoň rozbehnúť procesy potrebné na ich vyriešenie, sa projekčne môžeme začať venovať aj takým, povedzme, nadstavbám, akou je práve kúpalisko, resp. plaváreň,“ dodal dubnický primátor.

Mesto preto pripravuje architektonickú súťaž na celoročnú plaváreň na mieste chátrajúcej práčovne pri zimnom štadióne. Táto lokalita je vhodná z viacerých dôvodov. Napr. prebytkové teplo zo zimného štadióna, ktoré vzniká pri výrobe ľadu, by mohlo byť využívané na ohrev vody v bazéne. Prevádzka budúcej plavárne tak bude ekonomickejšia a aj ohľaduplná k životnému prostrediu. V blízkosti sa taktiež nachádzajú parkoviská s kapacitou približne sto státí.

Bývalá práčovňa na Ulici športovcov

Po vypracovaní architektonickej štúdie bude možné následne pracovať na projektovej dokumentácii, podľa ktorej by sa mal celý areál plavárne s celoročnou prevádzkou postaviť. Riešenie, ktoré sa týmto mestu ponúkne, bude nielen dlhodobé, ale aj ekonomicky udržateľnejšie, takže by sa nemalo stať, že bude vodný areál časom pre ekonomickú nevýhodnosť uzatvorený.

Zámerom vedenia mesta je, aby v zóne pri športovej hale a zimnom štadióne postupne vyrástla aj ďalšia športová infraštruktúra a vznikol ucelený športový areál nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 8. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková