Obsah

Čoskoro začne jarný zber objemného odpadu

Typ: ostatné
Čoskoro začne jarný zber objemného odpadu 2Objemný odpad je potrebné vykladať k nádobám na komunálny odpad výlučne večer pred termínom zberu alebo ráno v deň zberu, najneskôr však do 6.30 h. Občanov žiadame, aby tak robili len v termíne, ktorý sa týka predmetnej lokality.

Objemný odpad je potrebné vykladať k nádobám na komunálny odpad výlučne večer pred termínom zberu alebo ráno v deň zberu, najneskôr však do 6.30 h. Občanov žiadame, aby tak robili len v termíne, ktorý sa týka predmetnej lokality.

Čo patrí do kategórie objemného odpadu?

Do kategórie objemného odpadu patrí napr. rozmontovaný nábytok, dvere, dosky, sanita, koberce, matrace.

Čo sem nepatrí?

  • Stavebný odpad a pneumatiky, ktoré je celoročne možné odovzdať na zbernom dvore.
  • Elektroodpad a nebezpečný odpad. V prípade nutnosti je možné požiadavku na odvoz týchto odpadov nahlásiť technickým službám mesta na kontaktoch 0908 797 237 alebo 0915 888 110.

TERMÍNY VÝVOZU OBJEMNÉHO ODPADU:

  • Lokalita 1: pondelok 17. 2. 2020 (sídlisko Za traťou)
  • Lokalita 2: pondelok 24. 2. 2020 (sídlisko Pod kaštieľom, Dolné Kolonky od Ul. J. Kalinčiaka po Ul. kpt. Nálepku a Ul. športovcov, Horné Kolonky od Ul. ČSA po Partizánsku ulicu a Hasičskú ulicu, Háje, Kvášovec)
  • Lokalita 3: pondelok 2. 3. 2020 (Prejta)
  • Lokalita 4: pondelok 9. 3. 2020 (sídlisko Centrum II. a Štúrova ul.)
  • Lokalita 5: pondelok 16. 3. 2020 (sídlisko Centrum III., Pod hájom, Partizánska ul. a Fándlyho ulica)
  • Lokalita 6: pondelok 23. 3. 2020 (sídlisko Centrum I., Kollárova ulica, Nad kostolom, Cintorínska ulica, Nádražná ulica a Školská ulica)
  • Lokalita 7: štvrtok 26. 3. 2020 (stred mesta - bytovka 105, Ul. A. Kmeťa, Šafárikova ul., Moyzesova ul., Ul. nad Zábrehom, Pionierska ul., Bratislavská ul. a Orion)

Upozorňujeme, že lokality pre zber objemného odpadu nie sú totožné s lokalitami zberu bioodpadu. V prípade nepriaznivého počasia si mesto vyhradzuje zmenu termínu, ktorá bude oznámená na webovom sídle mesto www.dubnica.eu a prostredníctvom mestského rozhlasu. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Príloha

Vytvorené: 30. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2020 16:00
Autor: Mgr. Veronika Rezáková