Obsah

Detská výtvarná Dubnica

Typ: ostatné
Prehliadka detskej výtvarnej tvorby okresu Ilava opäť zavítala do výstavnej siene č. 104 v DK v Dubnici nad Váhom.

Detská výtvarná Dubnica

 

            Prehliadka detskej výtvarnej tvorby okresu Ilava opäť zavítala do výstavnej siene č. 104 v DK v Dubnici nad Váhom. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila v piatok 8. júna. Žiacke práce piatich škôl vytvárali súhru na XXVIII. ročníku – X. bienále výstavy Detská výtvarná Dubnica.

            Počas programu vernisáže vystúpili žiaci Hudobného odboru a Literárno-dramatického odboru ZUŠ. Súťažná časť zahŕňala rozmanitosť výtvarných techník a tém. Odborná komisia mala náročnú úlohu – vybrať deväť žiackych prác, ktoré budú ocenené. Udeľovanie ocenení vyvrcholilo Cenou primátora mesta. Jedenástu výtvarnú prácu odmenili rodičia Cenou ZRŠ. Radosť z diplomov a vecných cien sa rozptýlila do všetkých piatich zúčastnených škôl.

            Plošné aj priestorové výtvarné práce ZUŠ Dubnica nad Váhom, ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica, ZUŠ Ilava zaujali oko diváka. Tentokrát tvorivosť žiakov presiahla kapacitu výstavnej siene a tak záplava farieb expandovala až na chodbu DK. Návštevníci ocenili ako chodba ožila farebnými žiackymi prácami SZUŠ Nová Dubnica a ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom. Zaujalo ich ako sa priestor interiéru zmenil, výtvarné umenie mu vdýchlo život, radosť, hravosť a na tvárach ľudí rozkvitol úsmev.

            Blahoželanie patrí oceneným žiakom a prianie všetkým žiakom a ich pedagógom, aby uplatnili tvorivého ducha na ceste výtvarného umenia.

 

Ing. Anita Šebíková

Výtvarný odbor

ZUŠ Dubnica nad Váhom


Vytvorené: 13. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: