Obsah

Dnešný deň patrí pedagógom

Typ: ostatné
Dnešný deň patrí pedagógom  1Hoci nám to epidemiologická situácia neumožnila urobiť osobne, venujme aspoň v myšlienkach a milých slovách dnešný deň učiteľom a pedagógom.

,,Škola života nepozná prázdniny."

Aj týmito, vzhľadom na udalosti posledných dní viac ako výstižnými slovami možno poďakovať všetkým učiteľom a pedagógom v meste Dubnica nad Váhom. Dvadsiaty ôsmy marec je dňom, kedy si každoročne pripomíname a vyjadrujeme vďačnosť a úctu jednému z najnáročnejších zamestnaní vôbec. "Zrejme je na mieste skôr hovoriť o povolaní alebo poslaní, ako o zamestnaní. Byť učiteľom je s pribúdajúcimi rokmi čoraz náročnejšie. Technológie napredujú, zaujať študentov a vzdelávať ich je niekedy skutočne náročné. V súčasnosti si to zrejme uvedomujeme všetci naprieč spoločnosťou - rodičia, starí rodičia, ešte výraznejšie, keďže trávime viac času doma s našimi deťmi, vnúčatami a viac vnímame ich potreby a záujmy," vyslovil primátor mesta Peter Wolf.

Každoročne si práve v dnešný deň pripomíname na Slovensku Deň učiteľov. Napriek tomu, že Medzinárodný deň učiteľov celý svet oslavuje 5. októbra, ktorý bol oficiálne vyhlásený organizáciou UNESCO, na Slovensku im vyjadrujeme svoju vďačnosť aj koncom marca. Ako
spomienku na narodenie otca učiteľov; Jána Ámosa Komenského, ktorý sa narodil práve 28.3.1592.

Preto záverom mesto Dubnica nad Váhom vyjadruje svoju vďaku každému učiteľovi i pedagogickému zamestnancovi za energiu, čas i záujem vynaložený pri vzdelávaní a výchove detí. "A práve v dňoch zúriacej pandémie sú slová Jána Ámosa Komenského ,,škola života nepozná prázdniny" trefnými. Uvedomujeme si, akú nenahraditeľnú úlohu majú v spoločnosti
všetci učitelia. Hoci sa nám nepodarilo poďakovať im osobne pri už tradičnej slávnostnej príležitosti, verím, že sa nám čoskoro podarí nájsť možný náhradný termín, aby sme mali príležitost pedagógom poďakovať a oceniť ich prácu. Aj touto cestou ešte raz ďakujem všetkým učiteľom, ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu aj počas uzávery škôl a školských zariadení," dodal dubnický priátor Peter Wolf.


Vytvorené: 28. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 3. 2020 14:56
Autor: Mgr. Veronika Rezáková