Obsah

Do mesta mieri medzigeneračný program Hlavičky

Typ: ostatné
Stretnutie so seniormi-dobrovoľníkmi.Dobrovoľnícky program Hlavičky, ktorý vznikol pred piatimi rokmi v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, si získal priazeň aj v radách Komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom.

Potreba začleniť osamelých, no aktívnych seniorov, ktorí sú doma a cítia sa často nepotrební, rezonovala v komisii školstva už od začiatku. „Často pracujeme s deťmi, ktoré majú nejakú nevýhodu. Okrem toho máme v meste veľa aktívnych seniorov, ktorí sa môžu občas cítiť osamelo a nepotrebne. Povedali sme si, že tieto dve generácie chceme prepojiť. Hľadala som teda na internete možnosti, až som narazila na dobrovoľnícky program Hlavičky,“ vysvetlila členka komisie školstva a iniciátorka programu v Dubnici nad Váhom Lucia Košťálová.

Ku stretnutiu seniora a žiaka bude dochádzať minimálne jedenkrát v týždni. Náplňou ich stretnutia by mala byť práca na tom, čo žiakovi nejde. Nejde však o školský prospech. Senior má skôr dozrieť na to, čo treba dotiahnuť či dbať na to, aby si žiak napísal domácu úlohu. „Moja prvotná myšlienka bola zapojiť najmä tie deti, ktoré nepochádzajú z prospievajúceho prostredia, majú v rodinách nejakú ťažkosť, prípadne im rodičia kvôli práci nevenujú veľa času. Tieto deti potrebujeme zachytiť, aby neprepadávali v systéme,“ priblížila Lucia Košťálová s tým, že do projektu sa v pilotnej fáze zapojili dve dubnické školy – Základná škola s materskou školou Pavla Demitru a Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia.

Okrem toho, že seniori sa venujú deťom a pomáhajú im zvládať školské povinnosti, v Banskej Bystrici zas na oplátku deti pomáhajú seniorom zvládať nové technológie. „Zo základných škôl v Banskej Bystrici, kde program implementovali ešte v roku 2016, vieme, že deti tu seniorom ukazujú, ako narábať s mobilmi či internetom. Tento vzorec určite vítame aj my,“ uviedla predsedníčka komisie školstva Adriana Vančová. Nejde pritom len o vzájomnú medzigeneračnú pomoc. Súčasťou tohto dlhodobého projektu je aj prehlbovanie vzájomných vzťahov týchto dvoch skupín. „Často ide o prípady, kedy seniori nemajú vlastné vnúčatá, prípadne sú odcestovaní a nemajú s nimi intenzívny kontakt. Rovnako aj mnohé deti nemajú možnosť byť v častom kontakte so svojimi starými rodičmi. Projektom chceme dať seniorom pocítiť, že aj oni sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti a deti naučíme viac si vážiť skutočnosť, že je tu pre nich niekto, kto im obetuje svoj čas a pomôže im, keď to potrebujú,“ priblížila Adriana Vančová.

Do pilotného programu, ktorý odštartuje po jarných prázdninách, sa v Dubnici zatiaľ zapojili šiesti seniori. „Som veľmi milo prekvapená odozvou. Určite nechceme ísť po kvantite. Veľmi nás teší, že títo seniori sa zapojili a verím, že pokiaľ si program osvoja, podelia sa oň aj vo svojich komunitách. Okrem toho by som rada vyzdvihla aj spoluprácu so Žanetkou Porubskou, ktorá je členkou sociálnej komisie,“ doplnila Adriana Vančová. Zároveň zdôraznila, že ide o dlhodobý program, ktorý sa neviaže len na aktuálny školský rok.

Prvé stretnutie koordinátorov projektu so seniormi-dobrovoľníkmi sa uskutočnilo v stredu 19. februára. Okrem vzájomného predstavenia predniesli prítomní aj svoje očakávania a vízie. „Páči sa mi práca s deťmi. Pracoval som ako učiteľ na obchodnej akadémii a z tejto skúsenosti viem, že sú aj také deti, ktoré sa naozaj potrebujú porozprávať viac. Nie vždy rozumejú tomu, čo a ako je na hodine povedané. Niektorí žiaci to potrebujú podať možno inou formou, ktorej lepšie porozumejú,“ priblížil dobrovoľník Zdeněk Moláček.

Dobrovoľníčku Martu Vojtášovú zas oslovilo prepojenie dvoch generácií: „Oslovil ma veľmi zaujímavý nápad spojiť tieto dve generácie. Starší účastníci programu si môžu pri deťoch dobiť baterky, žiaci zas môžu zistiť, že existuje aj iný pohľad na svet ako len cez mobilné telefóny. Ako som na dnešnom stretnutí počula, chuť do programu máme určite všetci, tak nám držte palce."

Zapojenie sa do programu nie je podmienené pedagogickým vzdelaním. Iniciátorky sú otvorené záujmu všetkých seniorov, pričom zdôrazňujú predovšetkým morálny kredit človeka a stredoškolské vzdelanie. Pokiaľ by ste chceli byť súčasťou dobrovoľníckeho programu Hlavičky, prihlásiť sa môžete na kontaktoch kostal.lucia@gmail.com, prípadne na telefónnom čísle 0904809519 (Lucia Košťálová, koordinátor programu) alebo osobne na oddelení školstva MsÚ.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 14. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mária Badačová