Obsah

Do školských lavíc by malo zasadnúť predbežne 196 prváčikov

Typ: ostatné
Do školských lavíc by malo zasadnúť predbežne 196 prváčikov 1Brány dubnických základných škôl by mala v septembri 2021 prekročiť po prvý raz takmer dvestovka prváčikov.

Vyplýva to z predbežných informácií školského úradu, ktorý disponuje tak údajmi o počte detí, ktoré pristúpili k zápisu, ako aj údajmi o počte prijatých detí a detí, ktoré dostali odklad. Ako uviedla vedúca školského úradu Mária Balážová, finálne počty detí sa ešte môžu meniť. „Podľa získaných informácií by prvýkrát do lavíc malo zasadnúť spolu 196 prváčikov, vrátane žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ uviedla Mária Balážová s tým, že spolu sa na primárne vzdelávanie prihlásilo 235 žiakov. Tri prvácke triedy vzniknú na ZŠ s MŠ Centrum I 31, rovnako na ZŠ s MŠ Pod hájom, dve triedy prváčikov vytvorí ZŠ s MŠ Pavla Demitru a jedna trieda vznikne na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

Po zápise počítajú v materských školách s viac ako 200 novými škôlkarmi

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu do 31. augusta 2021 päť rokov. V dubnických materských školách tak bude od septembra 246 detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie v poslednom ročníku materskej školy.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Mária Balážová, vedúca školského úradu, tel.: +421 42 44 557 85 alebo  0918 117 044, e-mail: maria.balazova@dubnica.eu


Vytvorené: 9. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 6. 2021 13:02
Autor: Mária Badačová