Obsah

Dubnica chce pripraviť koncepciu protidrogovej prevencie

Typ: ostatné
Ilustračný obrázok.Mesto Dubnica nad Váhom sa chce v spolupráci s odborníkmi zamerať na prevenciu drogových závislostí. V tejto súvislosti plánuje vypracovať strategickú koncepciu.

Prvýkrát sa 12-členná pracovná skupina zišla v stredu 12. februára 2020, a to v zastúpení vedenia samosprávy, členov Sociálnej a bytovej komisie pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Dubnici nad Váhom, psychológa, odborníka na drogovú prevenciu, ale aj polície či správcov majetku, v ktorom môže dochádzať k nelegálnej činnosti. „Naším cieľom je vytvoriť strategický dokument, resp. koncepciu zameranú na prevenciu drogových závislostí. Jeho súčasťou by mal byť aj popis a metódy práce s drogovo závislými ľuďmi či s ľuďmi na okraji spoločnosti. Pri tvorbe dokumentu sme o pomoc požiadali aj odborníkov, nakoľko ide o veľmi náročnú tému, ktorá si vyžaduje veľa trpezlivosti a námahy,“ vysvetlil cieľ stretnutia predseda sociálnej a bytovej komisie Libor Poruban.    

Iniciatíva zamerať sa na riešenie drogovej problematiky vzišla zo strany mesta Dubnica nad Váhom. „Podobne ako aj v iných mestách pociťujeme nutnosť postaviť sa týmto problémom čelom a začať pracovať systematicky. Ľuďom, ktorí trpia závislosťou, sú bez domova alebo vykazujú iné sociálno-patologické javy je potrebné podať odbornú pomocnú ruku,“ vysvetlil na stretnutí viceprimátor mesta Tomáš Truchlý. Nejde pritom len o závislosti od tvrdých a nepredajných drog, ale aj od alkoholu či cigariet. Členovia pracovnej skupiny sa zatiaľ zhodli, že najdôležitejšia je v tomto prípade odborná pomoc a najmä preventívne pôsobenie na deti a mladistvých.

Ďalším postupom pracovnej skupiny by mala byť analýza východiskovej situácie v meste Dubnica nad Váhom, definovanie cieľových skupín a následne stanovenie postupu práce a konkrétnych riešení. Tie by mali byť zachytené práve v koncepcii ako strategickom dokumente na nasledujúce obdobie. Cieľovými skupinami by mali byť závislé osoby, osoby bez domova, túlavé osoby, rizikové osoby a ohrozené deti či mladiství. Viceprimátor mesta Tomáš Truchlý zároveň vyzýva aj verejnosť, ktorá by svojimi odbornými poznatkami alebo praktickými skúsenosťami vedela prispieť k tvorbe predmetnej koncepcie, aby o sebe dala vedieť na e-mailovom kontakte tomas.truchly@dubnica.eu do 29. februára 2020.

V súčasnosti sa sekundárne drogovej prevencii venuje pôsobením medzi žiakmi základných škôl mestská polícia. Mesto zároveň prevádzkuje sociálny šatník a v zimnom období pre ľudí bez domova aj krízové centrum.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 13. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2020 09:22
Autor: Mgr. Veronika Rezáková