Obsah

Dubnica nad Váhom hľadá nového vedúceho oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania

Typ: ostatné
Zdroj: unsplash Mesto Dubnica nad Váhom hľadá na hlavný pracovný pomer kolegu/kolegyňu na pozíciu vedúci/a oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania.

Súčasťou pracovnej náplne nového kolegu/kolegyne bude súčinnosť pri príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja či vyhodnocovanie Spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Okrem iného bude pripravovať a implementovať projekty financované z Plánu obnovy či projekty financované z dotačných schém ministerstiev.

Vedúci/a oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania takisto bude zabezpečovať a riadiť proces verejného obstarávania pre mesto – zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné zákazky, nadlimitné zákazky a koordinovať projektový tím.

Platové podmienky

V zmysle  zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Osobné ohodnotenie.

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Mesačné odmeny na základe plnenia pracovných úloh a stanovených kritérií.
 • Dovolenka nad rámec stanovený zákonom.
 • Pružný pracovný čas.
 • Ďalšie príspevky v zmysle kolektívnej zmluvy a zásad používania sociálneho fondu

Znalostné a iné predpoklady

 • Skúsenosti v oblasti prípravy a implementácie projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • Znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 • Riadiace schopnosti, schopnosť viesť tím ľudí.

Kritériá a požiadavky

 • schopnosť tímovej práce,
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore,
 • analytické schopnosti
 • schopnosť riešenia problémov
 • komunikatívnosť, samostatnosť, prezentačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • precíznosť, organizačné schopnosti a zodpovednosť pri plnení zverených úloh,
 • pokročilé zručnosti MS Office,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • bezúhonnosť.

Informácie o zasielaní žiadostí:

1. K  žiadosti je potrebné doložiť:

 • profesijný životopis,
 • doklad o nadobudnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

2. Žiadosti zasielajte do 18.08.2023 vrátane na adresu:

      Mestský úrad

      Bratislavská 434/9

      018 41 Dubnica nad Váhom

alebo na e-mail: michaela.masrnova@dubnica.eu


Vytvorené: 21. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2023 12:51
Autor: Júlia Bartáková