Obsah

Dubnica podpísala memorandum so Slovenskou technickou univerzitou

Typ: ostatné
Podpis memoranda o spolupráci medzi mestom a STU.Vzájomnú dlhodobejšiu spoluprácu medzi mestom Dubnica nad Váhom a Slovenskou technickou univerzitou dnes zástupcovia oboch inštitúcií podpisom memoranda o spolupráci posunuli na ďalšiu úroveň. Mesto s univerzitou kooperuje už dlhšie, a to predovšetkým v oblasti vypracovania možných variantov rekonštrukcie námestia. Ušetrí tak nielen finančné prostriedky, ale aj časový kapitál.

Tím profesorov a vysokoškolákov zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pod vedením profesora Bohumila Kováča začal už približne v polovici tohto roka pracovať na tvorbe architektonickej štúdie, ktorá pomôže zadefinovať novú podobu centrálnej mestskej zóny. Rekonštrukcia tohto priestoru je pre mesto prioritou číslo jeden. Dubničanov hnevá zlý technický stav dlažby, nefungujúce fontány či neestetickosť tohto priestoru. Námestiu Matice slovenskej, ktorého rekonštrukcia bola v roku 2011 hradená z prostriedkov európskych fondov vo výške približne 2,6 milióna eur, prednedávnom skončilo monitorovacie obdobie a do jeho podoby je už možné zasiahnuť. Vedenie mesta tak chce urobiť čo najskôr.

Aby celý proces architektonickej štúdie, zhotovenia projektovej dokumentácie či súťaženia zhotoviteľa netrval pridlho, mesto našlo efektívnejšie riešenie. Nadviazalo spoluprácu s STU, ktorú dnes primátor mesta Peter Wolf a rektor univerzity Miroslav Fikar potvrdili vzájomným podpisom memoranda. Podporu tomuto dokumentu vyjadrilo aj mestské zastupiteľstvo na svojom predposlednom novembrovom stretnutí. Dokument je uzatvorený na dobu neurčitú v záujme podpory rozvoja Dubnice nad Váhom v oblasti stavebníctva, architektúry, urbanizmu a dopravy, ale i pedagogickej činnosti, podpory a výmeny odborných poznatkov, popularizácie odbornej problematiky a návrhov komplexných riešení v týchto oblastiach.

Vedenie mesta Dubnica nad Váhom chce obyvateľom ponúknuť atraktívnu centrálnu mestskú zónu – bezpečnú, estetickú, funkčnú a obľúbenú. Námestie si preto vyžaduje väčší zásah, ako len samotnú úpravu jeho povrchu. „Oslovili sme odborníkov, ktorí sa z tohto hľadiska venovali už aj iným slovenským mestám. Verím, že profesor Kováč z Fakulty architektúry STU nám dokáže spolu so svojím tímom ponúknuť také návrhy rekonštrukcie námestia, ktoré Dubničania ocenia a privítajú. Na dobré sa oplatí čakať. Zvolili sme si nevyhnutnú cestu komplexnejšej úpravy tohto územia, namiesto čiastkovej opravy poškodenej dlažby, ktorej poruchy by sa s najvyššou pravdepodobnosťou pravidelne opakovali a vracali. Návrh rekonštrukcie námestia chceme pripraviť tak, aby k spokojnosti jeho návštevníkov slúžilo čo najdlhšie,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.

Písomnému spečateniu dohody sa teší aj vedenie univerzity. „Spolupráce tohto typu sa nám v poslednej dobe naozaj rozbiehajú, pričom naši odborníci sú oslovovaní na vypracovanie návrhov širokospektrálnych riešení. K prvým veľkým projektom univerzity patria napr. projektové práce na rekonštrukcii hradu Krásna Hôrka,“ vysvetlil dekan stavebnej fakulty Stanislav Unčík. Podľa rektora univerzity Miroslava Fikara má škola plniť nielen vzdelávaciu a výskumnú úlohu, ale aj tú kooperačnú s jednotlivými regiónmi. Objem spoluprác v praktickej oblasti, akou je aj tá s mestom Dubnica nad Váhom, sa na STU preto momentálne zvyšuje.

Kooperáciou s architektmi z STU mesto podľa primátora ušetrí nielen finančné zdroje, ale najmä tie časové. „Námestie Matice slovenskej je poškodené natoľko, že jeho čiastočná oprava by bola nehospodárna a navyše neúčinná. Nechceli sme však, aby Dubničania čakali na novú centrálnu zónu aj niekoľko rokov, ktoré by boli nevyhnutné na zúradovanie všetkých procesov a zákonných postupov. Hľadali sme preto možnosti, ako celý proces v súlade so zákonom urýchliť. Podarilo sa nám nájsť efektívnejšiu cestu, spojili sme sa s vedením STU a dohodli sa na podpise memoranda. Získame tak nielen odborný návrh riešenia tejto zóny vo viacerých verziách, ale Dubničanom tiež ušetríme niekoľko mesiacov až rokov čakania, o úspore finančných prostriedkov nehovoriac,“ vysvetlil dubnický primátor Peter Wolf. Ako poznamenal, proves verejného obstarávania je v dnešnej dobe neraz brzdou a časovou komplikáciou v prípade mnohých verejných investícií. Nielen pre mestá pritom existuje zákonná možnosť, ako sa tomuto zdĺhavému procesu vyhnúť. Tou je práve spolupráca na báze kontraktov s univerzitami.

Prvým hmatateľným výsledkom tejto aktivity by mali byť tri variantné návrhy rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej. Príležitosť vyjadriť sa k nim následne dostanú aj samotní obyvatelia mesta. Udeje sa tak pravdepodobne v úvode budúceho roka. Návrhy, ktoré budú predložené na pripomienkovanie laickej i odbornej verejnosti, by mali riešiť centrálnu zónu mesta komplexne, teda vrátane zelene či fontán, a to aj vo vzťahu k širšiemu okoliu. Pokiaľ sa pristúpi k samotnej realizácii rekonštrukcie, radnica má v pláne čiastočne napraviť stav aspoň v prípade tých častí dlažby, ktoré by mohli obyvateľom mesta spôsobiť zranenie.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 29. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2019 18:26
Autor: Mgr. Veronika Rezáková