Obsah

Dubničania už po tretíkrát rozhodnú o využití 20-tisíc eur v rámci participatívneho rozpočtu

Typ: ostatné
Dubničania už po tretíkrát rozhodnú o využití 20-tisíc eur v rámci participatívneho rozpočtu 1 V roku 2023 je možné predkladať dobré nápady s komunitným prínosom do 30. apríla.

#navrhni #zahlasuj #uzivaj V poradí tretí ročník participatívneho rozpočtovania v meste Dubnica nad Váhom sa začína výzvou zúčastniť sa prvého verejného stretnutia v polovici februára, získať všetky potrebné informácie alebo prediskutovať zamýšľané projekty či idey.

Cieľom participatívneho rozpočtu je umožniť verejnosti na jednej strane rozhodovať o konkrétnom využití časti verejných financií, na strane druhej realizovať vlastné, komunitne prospešné nápady s podporou z mestského rozpočtu. „Aj v roku 2023 môžu obyvatelia mesta získať na svoj nápad až 5-tisíc eur. Celkovo sme na tento účel zachovali vyčlenenú sumu 20-tisíc eur, čo znamená, že ako mesto podporíme realizáciu minimálne 4 dobrých nápadov. Verím, že pomôžu skvalitniť život v meste a občanov podnietia zapájať sa do verejného života napríklad aj realizáciou vlastných nápadov na zlepšovanie života v mestskom prostredí,“ vysvetlila Andrea Blajsková, viceprimátorka Dubnice nad Váhom, ktorá sa agendou participatívneho rozpočtovania zaoberá od jej zavedenia v meste.

K úspešným projektom uplynulých ročníkov v Dubnici nad Váhom patrí napr. psí parčík na sídlisku Pod hájom v časti Účko, doplnenie altánku a pingpongového stola na detskom ihrisku na sídlisku Centrum II či napr. osadenie teqballových stolov v mestskom športovom areáli.

Štartujeme

Fázy participatívneho rozpočtu

Celý proces participatívneho rozpočtovania ma niekoľko fáz. Prvú fázu možno definovať ako zoznamovanie sa so systémom tohto typu rozpočtu a diskutovanie o možných nápadoch a projektoch na verejných stretnutiach. Tých dubnická samospráva v tomto roku organizuje hneď niekoľko. „Ich význam spočíva najmä v posúdení realizovateľnosti daného nápadu, a to napr. z hľadiska majetkových pomerov či potrebných povolení a súhlasov dotknutých inštitúcií. Predkladateľom projektom v tomto vedia zamestnanci samosprávy efektívne poradiť a konzultovať možné alternatívne riešenia,“ dodáva viceprimátorka. Dôležité je zapamätať si termín 30. apríl 2023, do ktorého treba projekty mestu predložiť.

HARMONOGRAM PRVEJ FÁZY

 • 13. február 2023                              1. verejné stretnutie
 • 14. február -30. apríl 2023              ďalšie verejné stretnutia
 • 7. marec 2023                                  verejné stretnutie k rozpracovaným projektom
 • 30. apríl 2023                                    uzávierka odovzdávania projektov

Druhá fáza participatívneho rozpočtovania má už verejnejší charakter, pretože spočíva v predstavení projektov verejnosti, v samotnom hlasovaní za najlepšie nápady a napokon vo vyhlásení výsledkov.

HARMONOGRAM DRUHEJ FÁZY

 • 31. máj 2023                                     oficiálne vyhlásenie postupujúcich projektov do hlasovania
 • 6. jún 2023                                        verejná prezentácia projektov
 • 12.jún 2023                                       spustenie hlasovania
 • 13. jún 2023                                      deliberácia
 • 25. jún 2023                                      ukončenie hlasovania
 • 30. jún 2023                                      vyhlásenie výsledkov hlasovania

Tretia a zároveň posledná fáza má podobu realizácie víťazných nápadov obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom. Na tú majú predkladatelia víťazných návrhov čas od júla do decembra aktuálneho roka.

HARMONOGRAM TRETEJ FÁZY

 • júl – december                   realizácia projektov

Participatívny rozpočet pomáha posilňovať občiansku spoločnosť, zvyšovať záujem o veci verejné, transparentnosť samosprávy či lokálnu demokraciu.

Kto a ako sa môže zapojiť? S návrhmi vlastných projektov a nápadov môžu prichádzať plnoletí jednotlivci, skupiny ľudí alebo rôzne záujmové organizácie či združenia. O tom, ktoré z predložených projektov budú naozaj zrealizované a zafinancované z rozpočtu mesta, rozhodnú po prerokovaní koordinačnou radou obyvatelia mesta verejným hlasovaním.

Akú podporu možno získať na projekt? Každý sa môže zapojiť iba s jedným projektom, pričom maximálna výška podpory projektu je 5-tisíc eur. Predkladané projekty by však mali byť originálne, skutočne realizovateľné a mať verejný prínos. Mali by byť preto zamerané na podporu komunitného a susedského života, revitalizáciu verejných priestranstiev či vytvorenie verejnoprospešných služieb.

Webová stránka participatívneho rozpočtu Dubnice nad Váhom funguje na doméne dubnica.hlasobcanov.sk. Konkrétne pravidlá participatívneho rozpočtovania v meste upravuje Štatút participatívneho rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom, ktorý schválili dubnickí mestskí poslanci v roku 2021.

Tešíme sa na všetky nápady, ktoré pomôžu skvalitniť a zlepšiť život v Dubnici nad Váhom.

PR 2023


Vytvorené: 9. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 2. 2023 11:25
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta