Obsah

Dubničania vzdali úctu obetiam II. svetovej vojny

Typ: ostatné
Pietna spomienka na obete II. svetovej vojny na novom cintoríne v Dubnici nad Váhom.Sedemdesiatštyri rokov od skončenia druhej svetovej vojny si v Dubnici nad Váhom na novom cintoríne pripomenuli jej obete. Pietna spomienka sa každoročne uskutočňuje pod záštitou dubnických seniorov, združených v miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska.

Pomník obetí II. svetovej vojny má na novom cintoríne svoje miesto už dva roky. Každoročne v máji je miestom pietnej spomienky, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti výročia ukončenia tohto vojnového konfliktu. Presne 74 rokov od ukončenia II. svetovej vojny sa pietna spomienka konala v upršané štvrtkové popoludnie; 9. mája 2019. „Existujú mnohé polemiky, kedy tento deň sláviť. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí zomreli v čase II. svetovej vojny. Dôležitejší ako samotný dátum je však to, na čo každoročne spomíname,“ predniesla vo svojom príhovore Beáta Ťupeková, predsedníčka miestnej organizácie I. Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dubnici nad Váhom.

Primátor mesta Peter Wolf vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť odovzdávania svedectiev z vojnových čias ďalším generáciám. O to viac ho tešila prítomnosť žiakov základných škôl v Dubnici nad Váhom. Niektorí z nich sa podieľali aj na sprievodnom kultúrnom programe pietneho aktu – Mathias Brna zo Základnej školy s materskou školou Centrum I predniesol úryvok z básne Miroslava Váleka Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, vystúpila aj dvojica žiakov Základnej školy s materskou školou Pod hájom. Spomienku sprevádzala spevácka skupina Studnica piesňami Slovensko naše a partizánskou Tichou nocou. Pán Štefan Antalík z Matice slovenskej si uctil pamiatku padlých obetí II. svetovej vojny modlitbou. „Myslím si, že je mimoriadne dôležité pripomínať si udalosti II. svetovej vojny a som veľmi rád, že aj napriek nepriaznivému počasiu sme sa tu dnes zišli v pomerne hojnom počte,“ uviedol tesne po pietnej spomienke dubnický primátor.

Pietneho aktu na novom dubnickom cintoríne sa okrem členov dubnickej Jednoty dôchodcov Slovenska zúčastnili tiež zástupcovia miestnej organizácie Matice slovenskej, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu protikomunistického odboja a ďalší hostia spolu s obyvateľmi mesta Dubnica nad Váhom.


Vytvorené: 9. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 5. 2019 10:15
Autor: Veronika Rezáková