Obsah

Dubnické školy dnes otvorili brány pre 1 700 žiakov

Typ: ostatné
Otvorenie škol. roka na ZŠ s MŠ P. Demitru Prah troch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom v pondelok 5. septembra 2022 prvýkrát prekročilo 180 prváčikov.

V uplynulom školskom roku 2021/2022 investovala dubnická samospráva do škôl, ktoré zriaďuje, takmer 1,9 milióna eur. Školáci sa tak vracajú do areálov škôl s kompletne zrekonštruovanými športoviskami, bezpečnejšou dopravnou situáciou pred vstupom do škôl či vynovenými telocvičňami. „Rodičom, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom i samotným žiakom prajem, aby do nového školského roka 2022/2023 vykročili tou správnou nohou a aby sa tešili na nové vedomosti, zážitky a kamarátstva. My budeme naďalej pracovať na tom, aby mali žiaci čo najlepšie výchovno-vzdelávacie podmienky pre svoj rozvoj,“ uviedol primátor mesta Peter Wolf s tým, že na ZŠ s MŠ Centrum I, ZŠ s MŠ Pod hájom a ZŠ s MŠ Pavla Demitru nastúpilo v školskom roku 2022/2023 predbežne 180 prvákov. Celkový počet žiakov navštevujúcich tri základné školy v pôsobnosti mesta dosahuje takmer 1 700.

Otvorenie školského roka 2022/2023 na ZŠ s MŠ Centrum I

Okrúhle výročie, nové ihrisko aj bezpečnejšie dochádzanie do školy

Škola Pavla Demitru, ktorá v meste nesie prívlastok športová, si tento školský rok pripomenie okrúhle 40. výročie svojho založenia. Nový školský rok otvára s takmer dokončenou modernizáciou školského športoviska, na ktorom okrem nového tartanu pribudlo aj hokejbalové ihrisko a zavlažovací systém existujúcej trávnatej plochy. Vedenie školy, ako aj rodičia vítajú pred vstupom do školy bezpečnejší chodník, doplnené verejné osvetlenie, ako aj priechod pre chodcov k autobusovému zálivu.

Hokejbalové ihrisko na ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Zdravotnícky pracovník a bezpečnejšia situácia pred školou

Základná škola s materskou školou Pod hájom začína ako jediná zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nový školský rok s novým zamestnancom – školským zdravotníckym pracovníkom. Škola, ktorá vzdeláva približne 570 žiakov, bola úspešná v žiadosti o podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa ministerstva je cieľom aktivity poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizácia skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, ako aj preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení.

Pred vstupom do školy, ktorá otvorila svoj 33. školský rok v poradí, vybudovalo mesto tzv. zokruhovanú komunikáciu pre upokojenie dopravnej situácie, ktorá najmä v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania kolabovala. Škole pribudla aj nová elektrická brána, cyklistický pruh či nové verejné osvetlenie.

Nová dopravná situácia pred ZŠ s MŠ Pod hájom

Workout aj nové ihriská

Základná škola s materskou školou Centrum I využíva nové školské športovisko už celý jeden rok, no v priebehu minulého školského roka k nemu pribudla aj zmodernizovaná gymnastická telocvičňa, nové workoutové ihrisko a ihrisko na volejbal.

Workoutové ihrisko na ZŠ s MŠ Centrum I


Vytvorené: 5. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2022 12:58
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta