Obsah

Dubnického primátora ocenili ako TOP lídra samosprávy

Typ: ostatné
Dubnického primátora ocenili ako TOP lídra samosprávy Na ocenenie v kategórii TOP líder samosprávy navrhla Rada mládeže Trenčianskeho kraja práve primátora mesta Dubnica nad Váhom Petra Wolfa. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Asociácia krajských rád mládeže.

Poslaním ocenenia sTOPa je upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvoriť pozitívne prostredie pre život, rozvoj a uplatnenie mládeže, a to najmä svojím ľudským a občianskym prístupom. Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách, TOP líder samosprávy je jednou z nich. Ocenenia sTOPa 2020 boli udelené nominantom, ktorých odporučila odborná komisia.

Výnimočné ocenenie, ktoré má zviditeľňovať hodnotu aktívneho občianstva a participácie, si z rúk Štefana Beláňa z Rady mládeže Trenčianskeho kraja prevzal primátor mesta Peter Wolf v piatok 18. decembra 2020. Urobil tak v mene Asociácie krajských rád mládeže a Sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Prajem vám veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov vo vašej činorodej práci. Nech vám toto ocenenie slúži ako motivácia  v práci, pri rozvoji aktivít pre deti, mládež a všetkých obyvateľov mesta,“ povedal Štefan Beláň a odovzdal pánovi primátorovi plaketu TOP líder samosprávy i samotné ocenenie.

Hodnotiaca komisia pri udeľovaní ocenenia TOP líder samosprávy pre Petra Wolfa ocenila najmä jeho kontakt s nastupujúcimi generáciami, pravidelné návštevy detí v detských domovoch, účasť na diskusiách s deťmi a mládežou, ale aj jeho podporu v realizácii nápadov a ideí mladých ľudí. Úlohou mesta je podľa dubnického primátora vytvoriť také podmienky, aby mladí, šikovní a perspektívni ľudia z nášho mesta neodchádzali, ale aby tu radi ostávali žiť, pracovať, aby si v Dubnici nad Váhom chceli zakladať rodiny a vychovávať nasledujúce generácie. „Ocenenie si nesmierne vážim. To, že je vidieť a cítiť našu snahu, je skutočne veľkou motiváciou, aby sme v úsilí nepoľavili. Toto uznanie však nie je výsledkom jednotlivca, ale tímovej práce. Naším dlhodobým zámerom je vytvoriť podnetné a priateľské prostredie na vzdelávanie či sebarealizáciu nielen pre mládež, ale aj pre ostatné skupiny obyvateľstva vrátane seniorov. Verím, že sa nám aj naďalej bude dariť približovať sa k tomuto cieľu,“ poďakoval za ocenenie dubnický primátor.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271.


Vytvorené: 18. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková