Obsah

Dubnickú grottu čaká ďalšia rekonštrukcia

Typ: ostatné
Dubnická Grotta s vyhliadkovou vežou.Stavieb podobného druhu na Slovensku veľa nie je, okrem tej dubnickej sa u nás v krajine nachádza už len jedna takáto dochovaná pamiatka.

Predchádzajúca rekonštrukcia Grotty s vyhliadkovou vežou v dubnickom Parku J. B. Magina bola dokončená len pred piatimi mesiacmi. Mesto teraz získalo ďalšie finančné prostriedky na jej postupnú obnovu. S prácami začína už tento mesiac.

Nedávna rekonštrukcia tohto unikátneho objektu bola zameraná predovšetkým na sanáciu vlhkosti dvoch omietaných miestností v spodnej časti pamiatky. Takmer polovicu potrebnej sumy mesto získalo z dotačného programu Ministerstva kultúry SR s názvom Obnovme si svoj dom. Dotáciu z tohto programu získala Dubnica nad Váhom aj po druhýkrát, a to v rovnakej výške 15-tisíc eur. Povinné spolufinancovanie mesta je vo výške 1 400 eur.

Práve vďaka týmto financiám mesto pristúpi k druhej renovácii pamiatky, ktorá bude takisto zameraná na sanáciu vlhkosti objektu. „Aj v tejto etape prác budeme pokračovať v sanácii vlhkosti objektu. Práce sa týkajú zaizolovania klenby podzemnej miestnosti,“ informoval Milan Dolinka, vedúci oddelenia strategického rozvoja a IT mesta Dubnica nad Váhom. Ako dodal, výkopové práce začnú v druhej polovici septembra, ukončené by mali byť v októbri. Okrem sanácie vlhkosti sa pozornosť upriami aj na samotné murivo grotty, nakoľko v niektorých častiach dochádza k rozpadu maltového lôžka medzi riadkami kameňa. Tieto práce budú financované z rozpočtu mesta vo výške 4-tisíc eur.

Dubnická grotta.

Mesto Dubnica nad Váhom sa snaží Park J. B. Magina verejnosti otvoriť čo najviac, a to nielen počas konania rozmanitých kultúrno-spoločenských podujatí. „Naším zámerom je do parku vrátiť život a spraviť z neho atraktívny a obľúbený priestor na trávenie voľného času. Zároveň máme v pláne zrekonštruovať aj ďalšie krídlo Dubnického kaštieľa. Unikátnosť Grotty s vyhliadkovou vežou spolu s jej polohou v mestskom parku ako kultúrnej pamiatke len podčiarkuje dôležitosť jej postupnej obnovy,“ dodal k téme dubnický primátor Peter Wolf.

Grotta je vyhľadávaným miestom najmä počas letných mesiacov. Štandardne je možné navštíviť ju v období od mája do októbra, a to v rámci prehliadok Dubnického múzea, ktoré je jej správcom. „Z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie tento rok grottu zazimujeme o niečo skôr, a to v čase, keď začnú prebiehať samotné práce, teda približne v druhej polovici septembra. Návštevníkom ju už zrekonštruovanú sprístupníme zase počas letnej sezóny od mája 2020,“ doplnila riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová.

Unikátnosť historickej pamiatky a rekonštrukčných prác si v lete tohto roku všimol aj renomovaný český magazín Strechy – Fasády – Izolace, ktorý sa tejto téme odborne venoval na celej dvojstrane. Výstup si môžete pozrieť v priloženom súbore.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Príloha

Vytvorené: 10. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2019 12:24
Autor: Mária Badačová / Veronika Rezáková