Obsah

Dubnický primátor sa stretol s mimoriadnym veľvyslancom Poľskej republiky

Typ: ostatné
Primátor mesta Peter Wolf na oficiálnej recepcii s mimoriadnym splnomocneným veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Krzysztofom Strzałkom a jeho manželkou.V Dubnici nad Váhom pôsobí jeden z najrozvinutejších poľských klubov na Slovensku. Pri príležitosti sviatku Poľskej republiky preto prijal primátor mesta Peter Wolf pozvanie na stretnutie s poľským veľvyslancom Krzysztofom Strzałkom.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Krzysztof Strzałka hostil so svojou manželkou v utorok 7. mája 2019 v hlavnom meste oficiálnu recepciu pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky. Nakoľko v Dubnici nad Váhom takisto pôsobí jeden z poľských klubov, pozvanie prijal aj primátor mesta Peter Wolf. Počas recepcie sa hovorilo nielen o ďalšej spolupráci mesta s poľským klubom, ale aj o vzťahoch Slovákov a Poliakov, o vzájomných návštevách, zvykoch či cestovnom ruchu oboch krajín.

Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov združuje občanov poľskej národnosti na území Slovenska už celé štvrťstoročie. Cieľom organizácie je vytvárať podmienky pre spoločenský, kultúrny, vedecký a športový vývoj jej členov a priaznivcov, ako aj propagácia poľskej kultúry. Tento klub má silnú základňu aj v Dubnici nad Váhom, kde je jeho predsedom Zbigniew Podlesny. Miestne združenie Poľského klubu stredného Považia sídli v budove bývalej II. základnej školy na Partizánskej ulici. V rámci Slovenska ide o jediné združenie poľského klubu s vlastným sídlom. Mesto s klubom dlhodobo spolupracuje, vzájomnú podporu a pomoc obe strany deklarujú aj naďalej.


Vytvorené: 8. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 5. 2019 18:07
Autor: Veronika Rezáková