Obsah

Hlasovanie spustené! Rozhodnite, ktoré projekty participatívneho rozpočtu mesto podporí

Typ: ostatné
Hlasovacia fáza participatívneho rozpočtovania trvá do 25. júla 2021. Svoj hlas môžete prospešným projektom odovzdať dvoma spôsobmi.

Vďaka participatívnemu rozpočtovaniu, ktoré má v Dubnici nad Váhom tento rok svoju premiéru, môžu aktívni občania získať financie od mesta na realizáciu vlastných projektov prospešných pre široké okolie. „V rámci prvého ročníka prišla s návrhmi na zlepšenie života v meste štyridsiatka Dubničanov. O nápadoch sme diskutovali na verejných stretnutiach, napokon bolo predložených 19 projektov, ktoré zasahovali do rôznych oblastí,“ skonštatovala koordinátorka projektu Andrea Blajsková. Podľa jej slov účasť a záujem občanov o prvý ročník participatívneho rozpočtovania prevýšili očakávania.

V prvom ročníku sa o podporu vo výške maximálne 5-tisíc eur pre jeden projekt uchádzalo spolu 19 predkladateľov. Z devätnástich projektov postúpilo po schvaľovacom procese 13 projektov, za ktoré môžu obyvatelia hlasovať dvoma spôsobmi.

Hlasovať môžete do 25. júla on-line alebo hlasovacím lístkom

Hlasovať môže každý obyvateľ Dubnice nad Váhom, ktorý dovŕšil vek 15 rokov. Každý občan môže hlasovať buď prostredníctvom hlasovacieho lístku, prípadne prostredníctvom on-line hlasovania. Hlasovacia fáza trvá od 12. júla do 25. júla 2021. Výsledky hlasovania zverejníme 2. augusta 2021 s tým, že projekty budú realizované v termíne od 15. augusta do 24. novembra 2021.

Hlasovanie hlasovacím lístkom:

Každá domácnosť dostane do schránky už čoskoro informačný leták, ktorý približuje, čo je participatívny rozpočet a v krátkosti opisuje projekty, ktoré sú zaradené do hlasovania. Pri projektoch je uvedená suma, ktorá je potrebná na realizáciu, aj meno predkladateľa, ktorý je autorom myšlienky projektu (prípadne zastupuje kolektív autorov, ktorí spoločne s návrhom prišli).

Súčasťou informačného letáku sú dva hlasovanie lístky pre dvoch členov domácnosti. Na jednom hlasovacom lístku je nutné označiť a tým podporiť presne 3 projekty.

Vyznačené hlasovacie lístky je potrebné v čase úradných hodín vhodiť do hlasovacej urny, ktorá sa nachádza v priestoroch mestského úradu medzi vchodovými dverami. V prípade potreby nájdu občania ďalšie kópie hlasovacích lístkov priamo na hlasovacom mieste, kde ich môžu vyplniť a odovzdať.

Hlasovanie on-line:

V pondelok 12. júla bolo sprístupnené aj on-line hlasovanie na stránke dubnica.hlasobcanov.sk. Elektronické hlasovanie môžu využiť tí občania, pre ktorých je elektronické hlasovanie pohodlnejšie a efektívnejšie. Aj v rámci on-line hlasovania je potrebné podporiť presne 3 projekty.

Aby nedošlo k duplicite hlasov, on-line hlasovanie je ošetrené potvrdzujúcou SMS správou, ktorá NIE JE SPOPLATNENÁ.

Rozhodovanie o projektoch

Projekty budú hodnotené v rámci dvoch častí. Prvú časť tvorí deliberatívne fórum, v rámci ktorého si nastavia predkladatelia spolu s koordinátormi kritériá, na základe ktorých budú projekty hodnotiť. Toto hodnotenie bude mať 50-percentnú váhu.

Ďalších 50 % bude patriť hlasom občanov z verejného hlasovania, ktoré trvá do 25. júla 2021.

Kde nájdem informácie o projektoch?

Popis projektov Dubničania nájdu v informačných letákoch, ktoré si čoskoro nájdu vo svojich schránkach. Okrem toho si o projektoch môžete prečítať v tomto článku, prípadne na stránke www.dubnica.hlasobcanov.sk, kde budete môcť čoskoro za svojho favorita aj priamo zahlasovať.

ZOZNAM PROJEKTOV
Altánok so sedením a hojdačkami

O čo v projekte ide?

Vybudovanie 8-uhlového altánku s trojúrovňovým schodiskom na sedenie a hojdačkami pre dospelých.

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zatraktívniť, oživiť a podčiarknuť dôležitosť parku pred Dubnickým kaštieľom, v ktorom by sa obyvatelia mesta a návštevníci radi stretávali a trávili čas. Ide o miesto, kde si môžu obyvatelia pokojne uprostred zelene posedieť, porozprávať sa, prípadne sa zabaviť na hojdačkách.

Miesto bude zároveň ponúkať výhľad na kaštieľ, súsošie ako aj celé Námestie sv. Jakuba. Skrášli pôvodné historické centrum a prinavráti mu život. Zároveň pri zachovaní pôvodnej výsadby chce projekt podporiť aj ďalší rozvoj výsadby kríkov a iných nevysokých bylín a okrasných kvetov, ktoré by umocnili charakter a atmosféru tohto priestoru. 

Predkladateľ projektu: Ondrej Jelínek, Matúš Dudáš

Rozpočet projektu: 5 000 eur

Altánok so sedením a hojdačkami

Inteligentná lavička "zastav sa, sadni si, pripoj sa"
O čo v projekte ide?

Osadenie inteligentnej lavičky na okraji detského ihriska na sídlisku Za traťou.

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť otvorené miesto „smart pomoci“ pre širokú komunitu obyvateľov a návštevníkov mesta pomocou inteligentnej sebestačnej lavičky so solárnymi panelmi. Lavička poskytuje bezkontaktné aj USB dobíjanie mobilných telefónov, tabletov, notebookov s WiFi pripojením na internet, rovnako aj nočné osvetlenie.

Inštaláciou a prevádzkovaním inteligentnej lavičky je možné prispieť k zvýšeniu solárnej inteligencie mesta, umožniť ľuďom vyriešiť nepríjemné či krízové situácie pri vybitom mobile s nutnosťou volania či vyhľadania informácie.

Predkladateľ projektu: Jarmila Ďuračková

Rozpočet projektu: 4 755 eur

Inteligentná lavička

Cesta k studienke

O čo v projekte ide?

Vyregulovanie odtoku vody zo studničky na Kanade pri záhradkárskej osade Medzihorie, vďaka ktorému nebude prístupová cesta viac poškodzovaná.

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je vyriešenie situácie s odtokom vody zo studničky a dažďovej vody z cesty, prostredníctvom ktorého bude voda kontrolovateľne odvádzaná. Súčasne bude upravený aj okolitý terén.

Neupravený odtok vody by tak viac nemal spôsobovať poškodenie prístupovej komunikácie s následnými prejavmi erózie cesty.

Predkladateľ projektu: František Lezo

Rozpočet projektu: 4 800 eur

Cesta k studienke

Miesto odpočinku a pamätník pre nenarodené deti

O čo v projekte ide?

Vytvorenie pomníka a hrobového miesta na pochovávanie detí, ktoré zomreli pred narodením.

Stručný popis projektu:

Rodičia nenarodených detí budú mať na tomto mieste na novom cintoríne možnosť svoje dieťatko fyzicky pochovať, teda dôstojne sa s nimi rozlúčiť. Na plochu náhrobku bude možné vyryť krstné mená pochovaných detí, ktoré im rodičia dajú. Na rodičov nenarodených detí, zvlášť matiek, majú podobné miesta významný pozitívny a terapeutický vplyv.

Hrobové miesto má byť pietnym miestom aj pre tých rodičov, ktorí nemali možnosť pochovať svoje nenarodené dieťa a jeho telo už nemajú k dispozícii. Budú tu môcť v modlitbe, či len v tichosti postáť, zapáliť sviečku či posedieť v rozjímaní na lavičke.

Predkladateľ projektu: Štefan Čabák

Rozpočet projektu: 5 000 eur

Miesto odpočinku a pamätník pre nenarodené deti

Ovocná sídlisková záhrada

O čo v projekte ide?

Vytvorenie malej sídliskovej záhrady na sídlisku Centrum I na ploche medzi bytovými domami č. 39 a 34 pri ZŠ s MŠ Centrum I.

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zatrávnenú plochu po obvode vysadiť starými krajinnými odrodami ovocných stromov (napr. mišpuľa, moruša, oskoruša), prípadne aj odrodami bežných ovocných stromov. Priestor medzi stromami by doplnili bobuľoviny, záhrada by bola vybavené kompostérom a tabuľami s edukatívnym textom.

Rovnako by na okolitých stromoch pribudli domčeky pre hmyz, búdky na hniezdenie, kŕmidlá, prípadne búdky pre veveričky či pod stromami domčeky pre ježkov. Okolo záhrady by bolo osadených niekoľko lavičiek a odpadkových košov na separovaný odpad a bioodpad v prírodne ladenom štýle.

Predkladateľ projektu: Iveta Václavová

Rozpočet projektu: 3 000 eur

Ovocná sídlisková záhrada

Vychádzkový priestor pre psov/cvičisko

O čo v projekte ide?

Vytvorenie ohradeného priestoru, ktorý bude určený pre psičkárov a ich psíkov.

Stručný popis projektu:

V oplotenom priestore na „Účku“ sa môžu socializovať psy a ich majitelia. Psíkovia sa tu budú môcť pohybovať bez vôdzky, vybehať sa a trénovať. Priestor bude doplnený lavičkami a vybavením pre psov, napríklad lavičkami na behanie, pneumatikami a inými prvkami na psie agility.

Priestor na venčenie môže zároveň slúžiť aj na realizáciu výstav zvierat či organizovanie poučných seminárov od kynológa alebo veterinára, rovnako aj na prehliadku zvierat z útulkov s možnosťou ich adopcie.

Predkladateľ projektu: Monika Baloghová

Rozpočet projektu: 4 921 eur

Vychádzkový priestor pre psov

Zníženie prašnosti a hlučnosti na Okružnej ulici

O čo v projekte ide?

Výsadbou živého plota pri hlavnej ceste sa zabezpečí zníženie hlučnosti a prašnosti z najfrekventovanejšej cesty, rovnako aj revitalizácia priestoru.

Stručný popis projektu:

Živý plot v blízkosti frekventovanej cesty zabezpečí ochranu pred hlukom, prašnosťou a zároveň sa vďaka nemu zvýši aj estetická úroveň prostredia. Výsadba rovnako poskytne domov vtákom, drobnému hmyzu a iným malým živočíchom.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života obyvateľov bytových domov na Okružnej ulici a prispieť k revitalizácii prostredia.

Predkladateľ projektu: Danka Balalová

Rozpočet projektu: 5 000 eur

Zníženie prašnosti a hlučnosti na Okružnej ulici

Sídlisko Za traťou žije športom

O čo v projekte ide?

Umiestnenie pingpongového stola na sídlisku Za traťou v blízkosti detského ihriska.

Stručný popis projektu:

Projekt umiestnenia pingpongového stola v uvedenej lokalite prispeje k rozšíreniu využitia detského ihriska pre mládež a dospelých. S projektom sme prišli preto, aby sme poskytli širokej skupine obyvateľov možnosť ísť na čerstvý vzduch a venovať sa športovej aktivite.

Okrem toho vznikne aj priestor pre budovanie susedských vzťahov pri prípravných prácach, ktoré sú súčasťou projektu.

Predkladateľ projektu: Štefan Schnierer

Rozpočet projektu: 1 306 eur

Sídlisko Za traťou žije športom

Výsadba predzáhradky bytového domu Pod hájom 955/4

O čo v projekte ide?

Založenie trvalkového záhonu a mechanizovanej výsadby jarných cibuľovín – tulipánov a narcisov.

Stručný popis projektu:

Nakoľko bytový dom prešiel komplexnou obnovou vrátane obnovy fasády v roku 2019, vyžaduje sa, aby mal aj adekvátnu reprezentatívnu zeleň. Realizáciou projektu očakávame skrášlenie životného prostredia, predovšetkým prostredia komunity obyvateľov bytového domu Pod hájom 955/4.

Okrem obyvateľov bytového domu sa budú môcť krásnym pohľadom na kvitnúcu záplavu kvetov pokochať aj mnohí okoloidúci, ktorí denne chodia okolo na mestskú polikliniku alebo do centra mesta.

Predkladateľ projektu: Alžbeta Pecková

Rozpočet projektu: 5 000 eur

Výsadba predzáhradky

Spoločenstvo domu 657

O čo v projekte ide?

Skrášlenie životného prostredia v okolí bytového domu 657 na Ulici športovcov.

Stručný opis projektu:

V rámci projektu by sme opravili oplotenie pozdĺž Ulice športovcov a na voľnú plochu vysadili rastliny, čím by sme prispeli k skrášleniu okolia, ako aj k podpore biodiverzity.

Predkladateľ projektu: Anna Majtánová

Rozpočet projektu: 5 000 eur

Spoločenstvo domu 657

"Dubnické rytmy" - centrum antistresového bubnovania

O čo v projekte ide?

Projekt je zameraný na vytvorenie priestoru pre novú voľnočasovú aktivitu pre teenagerov a dospelých, ktorej účelom je odbúravanie stresu a depresívnych nálad v ťažkom období po pandémii, prostredníctvom skupinového bubnovania na rôznych rytmických nástrojoch a bubnoch.

Stručný opis projektu:

Antistresové bubnovanie je interaktívne bubnovanie či vytváranie spoločného rytmu v skupine. Sila, ktorá sa uvoľní spoločným hraním nie je len skvelou zábavou, ale prináša aj veľa zdravotných benefitov.

Skupina účastníkov sa bude stretávať 1-2-krát týždenne v určených priestoroch pod vedením lektora. Každý účastník dostane bubon či iný perkusný nástroj a pod vedením profesionálna spoločne vznikne zaujímavý rytmus.

Predkladateľ projektu: Iveta Juríčková

Rozpočet projektu: 5 000 eur

Dubnické rytmy

Do školy na bicykli (prístrešok pre bicykle)

O čo v projekte ide?

V rámci pripravovanej cyklotrasy chceme vytvoriť možnosť umiestnenia prístrešku pre bicykle, ktorými budú žiaci a zamestnanci školy Gymnázia Dubnica nad Váhom dochádzať do školy/do práce. Cyklisti tak budú mať možnosť bezpečne si uložiť bicykle s ochranou pred nepriaznivým počasím.

Stručný opis projektu:

Naším cieľom je zvýšiť percento dochádzajúcich študentov a zamestnancov školy. V areáli sa nachádza jediný starý stojan na bicykle, ktorý kapacitne nepostačuje. Z ankety realizovanej na škole yyplynulo, že ľudia sú ochotní chodiť do školy na bicykloch v súvislosti s vytvorením cyklotrás a bezpečného prístrešku na bicykle.

Predkladateľ projektu: OZ Progresívna škola

Rozpočet projektu: 2 500 eur

Do školy na bicykli

Moje sídlisko

O čo v projekte ide?

Vytvorenie oddychovej zóny formou osadenia lavičiek pri ihriskách na sídlisku Centrum II pri bytovom dome č. 84., montáž altánku, osadenie pingpongového stola, vytvorenie maľovaných hier a hracích čiar na ihriskách a hracej ploche pre deti ako aj osadenie odkladacieho priestoru pre bicykle.

Stručný opis projektu:

Naším projektom získame efektívne využitý verejný priestor pre občanov, doplníme chýbajúce prvky, prilákame deti k športu a umožníme teenagerom stretávať sa na zaujímavom mieste.

Na trávnatej ploche pri multifunkčnom ihrisku, ktoré je vždy veľmi živé a plne obsadené, by bol altánok – krytá pergola, ktorá bude oddychovou zónou a zároveň bude poskytovať aj ochranu pred slnkom a dažďom. Okrem toho by boli do priestoru doplnené lavičky a volejbalová sieť, pingpongový stôl a stojan na bicykle, hracie čiary a maľované hracie prvky.

Predkladateľ projektu: Iveta Ružičková

Rozpočet projektu: 5 000 eur

Moje sídlisko

Tešíme sa na všetky odovzdané hlasy a rovnako veríme, že v budúcom roku prinesiete nápad na zrealizovanie dobrej myšlienky aj vy.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 12. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 7. 2021 12:26
Autor: Mária Badačová