Obsah

Informácie o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu

Typ: ostatné
Informácie o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu 1Prostredníctvom právnych úprav zákona č. 544/2021 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí sa rodiny SR, ktoré nadobudnú účinnosť 1. augusta 2021, boli v poskytovaní dotácií na stravu vykonané zmeny.

Od nového školského roku 2021/2022 tak budú mať nárok na dotáciu len deti, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu a žijú v domácnosti, v ktorej:

  • sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • je príjem najviac vo výške životného minima,
  • prípadne ide o dieťa, ktorého členovia domácnosti nepoberajú daňový bonus,
  • majú potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • majú potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • majú čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (viď príloha).

Podľa novej vyhlášky nemajú nárok na dotáciu stravníci s diétou. Pokiaľ stravník s diétou spĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, má nárok na dotáciu.

Potvrdenia je potrebné odovzdať do 6. augusta 2021 osobne na podateľni Mestského úradu Dubnica nad Váhom, prípadne osobne na oddelení školstva.

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Mária Balážová, vedúca školského úradu, tel.: +421 42 44 557 85 alebo  0918 117 044, e-mail: maria.balazova@dubnica.eu


Prílohy

Vytvorené: 19. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Mária Balážová, vedúca školského úradu