Obsah

Jedenáste neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva: hlavnou kontrolórkou mesta sa stala Vladimíra Kňažeková

Typ: ostatné
Vladimíra Kňažeková, nová hlavná kontrolórka mesta Dubnica nad Váhom.V poradí jedenáste neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované výhradne voľbe nového hlavného kontrolóra mesta viedol primátor Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 5. februára 2020 s celkovým počtom 14 prítomných poslancov.

Januárové rokovanie poslancov venované voľbe hlavného kontrolóra v skratke:

  • O pozíciu hlavného kontrolóra sa uchádzalo celkovo deväť kandidátov, vypočutia sa zúčastnili ôsmi z nich
  • Prevládali muži, a to v pomere šesť mužov ku trom ženám  
  • Prezentovanie kandidátov trvalo približne 1,5 hodiny
  • Novou hlavnou kontrolórkou mesta sa stala Vladimíra Kňažeková

Komuniké z januárového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Voľbu hlavného kontrolóra mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo 18. decembra 2019, pričom deň voľby bol stanovený na 5. februára 2020 počas rokovania zastupiteľstva. Uchádzači o túto pozíciu mohli svoje žiadosti predkladať do 21. januára 2020. Žiadosti na mestský úrad v tomto termíne predložilo celkovo deväť kandidátov na pozíciu hlavného kontrolóra. „Všetkých deväť prihlásených kandidátov splnilo kritériá stanovené v uznesení mestského zastupiteľstva č. 163/2019 z 18. decembra 2019 o voľbe hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom,“ uviedla prednostka Mestského úradu v Dubnici nad Váhom Silvia Kiačiková. Všetci uchádzači tak dostali počas februárového rokovania zastupiteľstva priestor na  predstavenie a prezentáciu svojej vízie v dĺžke troch minút, následne odpovedali na otázky poslancov mestského zastupiteľstva. Na rokovanie zastupiteľstva v stredu 5. februára 2020 sa dostavilo osem z deviatich zaevidovaných kandidátov.

Nového hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom mestské zastupiteľstvo zvolilo po približne 1,5-hodinovom vypočutí ôsmich kandidátov. Hlavný kontrolór mesta bol zvolený v druhom kole volieb, do ktorého postúpili dvaja kandidáti. S celkovým počtom 10 hlasov z počtu 14 hlasujúcich poslancov bola do funkcie zvolená Vladimíra Kňažeková. „Funkcia hlavného kontrolóra je blízka môjmu doterajšiemu pôsobeniu, aj preto som sa rozhodla o ňu uchádzať. Dubnica nad Váhom je moje rodné mesto, takže som rada, že sa vrátim do domáceho prostredia,“ uviedla tesne po zvolení nová kontrolórka mesta, ktorá doteraz pôsobila v súkromnom sektore. „Som veľmi rád, že sa na túto pozíciu hlásilo až deväť kandidátov, schopných a šikovných. Skutočne bolo z čoho vyberať. Oceňujem, že takýchto ľudí v Dubnici máme. Naša nová kolegyňa bude mať plné ruky práce. Verím, že zapadne do nášho tímu, my sa už na spoluprácu tešíme,“ uzatvoril primátor mesta Peter Wolf.

Nová hlavná kontrolórka bude pracovať na plný úväzok. Termín nástupu kontrolórky vyplynie zo vzájomnej dohody. Vladimíra Kňažeková vo funkcii nahrádza Katarínu Minárikovú, ktorá sa po dlhodobej pracovnej neschopnosti funkcie vzdala v novembri 2019.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Vytvorené: 5. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 2. 2020 10:36
Autor: Mgr. Veronika Rezáková