Obsah

Jesenný zber objemného odpadu poznačila nedisciplína

Typ: ostatné
Stavebný odpad nelegálne umiestnený pri stojiskách odpadu na Centrume II.Vrcholiaci jesenný zber objemného odpadu nepokračuje podľa predstáv. Aj v lokalitách, kde zber už prebehol, naďalej pribúdajú napriek výzvam zo strany mesta hromady objemného i stavebného odpadu. Esteticky i funkčne znehodnocujú okolie bytoviek i sídlisk. Mesto by ich malo posudzovať ako čierne skládky.

Jesenný zber objemného odpadu v tomto čase vrcholí. Najbližšie je na jeho programe už len posledný vývoz, a to vo štvrtok 10. októbra 2019 v strede mesta. Zber objemného odpadu prebiehal od začiatku septembra. Za dobu šiestich týždňov zbierali Technické služby mesta odpad v siedmich lokalitách. „Aj napriek tomu, že sme opätovne upozorňovali, aby ľudia odpad vykladali výhradne v predvečer stanoveného termínu alebo skoro ráno v deň zberu a vždy len v uvedenej lokalite, po meste sa nám vytvorili hromady objemného odpadu v miestach, kde už zber prebehol. Pri zberných nádobách sa navyše mnohokrát objavuje aj stavebný odpad, ktorý do tejto kategórie nepatrí. Všetok takto ponechaný odpad a tiež odpad vyložený mimo termínu zberu by sme mali posudzovať ako čiernu skládku a jeho pôvodcu v spolupráci s mestskou políciou sankcionovať,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

Zber objemného odpadu vykonávajú Technické služby mesta Dubnica nad Váhom. Ich riaditeľ Gabriel Zelei vysvetlil, že v deň zberu sa do danej lokality so zberným vozidlom vracali niekoľkokrát aj po termíne, aby mesto neostalo zahltené odpadom z dôvodu nedisciplíny jeho pôvodcov. „Ani opätovný návrat do predmetných lokalít situáciu nevyriešil, pri stojiskách odpadu sa naďalej objavuje množstvo nahromadeného materiálu zo stavieb, ale napr. aj staré zariadenie z bytov či zásoby z pivníc. Už od pondelka 14. októbra 2019 začíname so zberom bioodpadu, preto musíme vyzvať pôvodcov tohto odpadu, aby ho odstránili. Nakoľko k stojiskám často odpad vyvážajú aj ľudia, ktorí v danej lokalite nežijú, z dôvodu ochrany obyvateľov a sankcionovania nedisciplinovaných ľudí budeme situáciu musieť zrejme riešiť v spolupráci s mestskou políciou a jednotlivými domovníkmi bytových domov, aby sme vedeli identifikovať pôvodcu odpadu,“ vysvetlil. Mesto v tejto veci už nadviazalo kontakt s príslušníkmi mestskej polície.

Od pondelka 14. októbra 2019 začína zber záhradného bioodpadu. Aj v tomto prípade je dôležité, aby ľudia tento typ odpadu vykladali len v určenom termíne pre danú lokalitu mesta. Efektívnosť zberu je možné dosiahnuť práve rešpektovaním vývozných termínov.

V prípade, ak obyvatelia mesta vyložili objemný odpad mimo termínu jeho zberu, mesto žiada o jeho odstránenie. Objemný odpad je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Tu je možné odovzdať aj stavebný odpad za príslušný poplatok.   

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 9. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2019 15:53
Autor: Mgr. Veronika Rezáková