Obsah

Jesenný zber objemného odpadu pre lokalitu 6

Typ: ostatné
Pripomíname obyvateľom mesta, že v priebehu mesiacov september a október prebieha zber objemného odpadu.

Nábytok, dvere, dosky, koberce, sanitu, či linoleá môžete vykladať k nádobám na komunálny odpad výlučne večer pred termínom zberu vo vašej lokalite, alebo ráno v deň zberu, a to najneskôr do 6.30 hod.

Najbližší vývoz objemného odpadu sa uskutoční 7. októbra pre lokalitu 6, pod ktorú spadajú sídlisko Centrum I., Kollárova ulica, Nad kostolom, Cintorínska ulica, Nádražná ulica a Školská ulica.

Čo patrí do kategórie objemného odpadu?

Do kategórie objemného odpadu patrí napr. nábytok, dvere, dosky, sanita, koberce, linoleum, matrace.

Čo sem nepatrí?

Stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad ani nebezpečný odpad. Celoročne je možné tieto druhy odpadu odovzdať na zbernom dvore. V prípade nutnosti je možné požiadavku na odvoz týchto odpadov nahlásiť technickým službám mesta na kontaktoch 0908 797 237 alebo 0915 888 110.

NASLEDUJÚCE TERMÍNY VÝVOZU OBJEMNÉHO ODPADU:

  • Lokalita 6: 7. 10. 2019 (sídlisko Centrum I., Kollárova ulica, Nad kostolom, Cintorínska ulica, Nádražná ulica a Školská ulica)
  • Lokalita 7: 10. 10. 2019 (stred mesta - bytovka 105, A. Kmeťa, Šafárikova, Moyzesova, Nad Zábrehom, Pionierska, Bratislavská ul. a Orion)

Upozorňujeme obyvateľov, ktorí vykladajú objemný odpad v lokalitách, v ktorých už zber prebehol, že sú povinní tento odpad zaniesť na zberný dvor, nakoľko zber objemného odpadu sa v týchto lokalitách už nebude opakovať. Takisto upozorňujeme, že v takomto prípade ide o priestupok, ktorý môže byť postúpený na prešetrenie mestskej polícii. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 4. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 10. 2019 18:51
Autor: Mária Badačová