Obsah

Klienti ZpS Dubina sú zaočkovaní oboma dávkami vakcíny

Typ: ostatné
Klienti ZpS Dubina sú zaočkovaní oboma dávkami vakcíny 1Zažili vojnu aj iné epidémie. Namiesto vírusu ich trápi izolácia od blízkych. Dobrou správou je, že vakcinácia prebehla bez výraznejších problémov.

Rok 2020 bol rokom mnohých zmien. Pandémia koronavírusu, ktorá úplne zmenila naše životy, zasiahla aj zariadenia sociálnych služieb. Mnohí z nás si presne nevedia predstaviť ako veľmi. Spýtali sme sa na to teda priamo tých, ktorí v takomto zariadení pracujú a denno-denne pôsobia. Za rozhovor a ochotu podeliť sa s nami o svoje skúsenosti a pocity ďakujeme inštruktorke sociálnej práce v ZpS DUBINA Jane Urbanovskej.

.   .   . 

Mohli by ste nám priblížiť aktuálnu situáciu v zariadení? Predsa len je tomu už rok, čo životy nás všetkých ovplyvňuje ochorenie COVID-19.  

Mobilita a možnosti seniorov boli aj bez aktuálne platných opatrení dosť obmedzené a pandémia možnosti ešte zúžila. Spoločné aktivity sa obmedzili a seniori svoj voľný čas hlavne vypĺňajú čítaním kníh, krížovkami alebo ručnými prácami.

Cítiť v zariadení strach z aktuálnej epidemickej situácie?

Pocity našich klientov sú naozaj zaujímavé. Kto by očakával len slová o strachu z koronavírusu, čakal by márne. „Čoho sa my už máme báť? A v našom veku," reagovali podaktorí. „My už máme toho veľa za sebou". Mnohí z nich totiž zažili vojnu, iné epidémie a rôzne ťažké životné situácie. Väčšina z nich cíti skôr smútok a frustráciu z izolácie od svojich rodín a vonkajšieho sveta. Preto je teraz pre nich náročné nevidieť svojich blízkych. A tak im posielajú listy, pozdravy, fotografie, alebo využijú moderné technológie.

Ako často v tomto období testujete klientov a zamestnancov zariadenia?

Od jesene minulého roka testujeme obyvateľov i zamestnancov zariadenia pravidelne. Testovanie v našom zariadení prebehlo prvýkrát paralelne s celoslovenskou akciou Spoločná zodpovednosť. Opakované pravidelné testovania antigénovými testami (aktuálne každých sedem dní) a podľa potreby PCR testami zabezpečujú bezpečnosť nášho zariadenia nielen pre klientov, ale aj zamestnancov. Práve vďaka pretestovaniu môžeme vždy včas zachytiť vývoj ochorenia a okamžite prijať také opatrenia, ktoré situáciu dokážu stabilizovať.

Sú už klienti zariadenia zaočkovaní oboma dávkami vakcíny? Ako to zvládli, objavili sa aj nejaké komplikácie?  

Od začiatku vypuknutia pandémie robíme všetko pre to, aby sme čo najviac ochránili klientov. Najefektívnejším spôsobom kontroly súčasnej pandémie nového ochorenia COVID-19 je práve očkovanie. Preto sme veľmi radi, že sme prostredníctvom špeciálnych mobilných tímov začali očkovať seniorov priamo v našom zariadení.

So seniormi sme sa o očkovaní zrozumiteľnou formou rozprávali, vysvetľovali im prínosy, ale aj možné riziká. Očkovanie klientov aj zamestnancov proti ochoreniu COVID-19 v našom zariadení v Dubnici nad Váhom i v Prejte prebehlo už oboma dávkami. Sme radi, že prevládali pozitívne emócie a hlavne nadšenie, že budeme o krok bližšie k normálnemu životu. Očkovanie naši seniori zvládli veľmi dobre, nemali výraznejšie ťažkosti, niektorých trochu bolela ruka.

Vakcinácia klientov zariadenia.

Je okrem zriaďovateľa zariadenia niekto, na koho ste sa mohli v ťažkých chvíľach obracať s prosbou o pomoc?

Viackrát sme komunikovali s Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR, s Okresným úradom v Ilave, s RÚVZ v Považskej Bystrici i s lekármi  z nadácie Lekári bez hraníc. Naposledy nás intervenčný tím ministerstva spolu so spomenutou nadáciou navštívil v úvode marca. So zamestnancami sa rozprávali o preventívnych opatreniach proti šíreniu nákazy, diskutovali o problémoch, s ktorými sa ako zariadenie a zamestnanci  stretávame. Poskytli nám niekoľko nápadov a námetov, ktorými by sme ešte mohli skvalitniť služby seniorom. Našu prácu, nastavenie preventívnych opatrení a starostlivosť o pozitívnych klientov zhodnotili ako veľmi dobré.

Je možné aj v tomto období realizovať projekty, ktoré by mohli napríklad pomôcť spojiť svet rôznych generácií?

Naše zariadenie sa čoraz viac otvára aj smerom k verejnosti. Spolupracujeme s mestskou organizáciou Dumat, s Gymnáziom v Dubnici nad Váhom a Základnou umeleckou školou v Ilave, ktorá nám zapožičala výtvarné práce nadaných detí. Ich diela práve v týchto dňoch rozjasňujú naše dlhé chodby a pri pohľade na ne každému z nás pookreje srdiečko. Rovnako spoluprácu s vedením mesta a poslancami zastupiteľstva vnímame ako produktívnu. Participujeme na spoločných projektoch, ktoré dokážu pomôcť nášmu zariadeniu a v konečnom dôsledku hlavne spokojnosti klientov.

Od jesene minulého roku vedie zariadenie nová pani riaditeľka. Ako sa v zariadení žije a pracuje po zmene vedenia?

Zariadenie v Dubnici i v Prejte od jesene minulého roka prešli veľkými personálnymi aj organizačnými zmenami. Nastúpili k nám profesionáli s veľkým srdcom, zodpovednosťou a hlavne chuťou pracovať. Zlepšili sme pracovné podmienky pre pracovníkov vytvorením nových šatní, ambulancie, sesterskej miestnosti, návštevnej miestnosti, presťahovali sme kanceláriu sociálnej pracovníčky a inštruktorky sociálnej rehabilitácie a spomienkovú miestnosť sme prerobili na reminiscenčnú terapiu pre klientov. Museli sme zabezpečiť izolačné miestnosti pre klientov v karanténe, pretože ani nám sa táto nákaza nevyhýba. COVID-19 nám veľmi komplikuje plynulosť práce, neustále musíme improvizovať a hľadať prijateľné opatrenia proti nákaze pre všetkých zúčastnených. Verím však, že všetky zmeny sa prejavia ako správny ťah na bránu.

Iveta Kollmanová - riaditeľka zariadenia

Čo podľa Vás tí skôr narodení klienti žijúci v zariadení vnímajú ako najcennejšie? 

Najcennejším darom pre seniorov je venovanie svojho času v prospech druhého človeka, vytvorenie priestoru pre dôveru a pomoc pri hľadaní zmyslu každodenného života. Pokiaľ má senior podporu druhých, dokáže prekonať krízové životné situácie a zvládať svoje obmedzenia.

Našou najdôležitejšou úlohou v práci s nimi je vytvorenie láskyplného a podporujúceho prostredia plného ústretovosti, príjemnej atmosféry a zároveň s jasnými pravidlami. Našimi konkrétnymi skutkami dokážeme napĺňať ich  predstavy o vlastnom živote a spôsobe starnutia. Nezabúdajme, že vkladajú svoj život do našich rúk a naše ruky − ruky pomáhajúcich profesionálov − majú byť ich pevnou oporou a zároveň jemným dotykom, pretože sú odkázaní na našu pomoc. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 22. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2021 13:00
Autor: Mgr. Veronika Rezáková