Obsah

Klub darcov podporí aj projekty z Dubnice nad Váhom

Typ: ostatné
Klub darcov 2019 Dubnica nad VáhomTrenčianska nadácia rozširuje svoje pole pôsobnosti aj na okres Ilava. Grantová výzva podporí projekty zo všetkých oblastí života.

Šestnásty ročník grantovej výzvy Klubu darcov je zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou. Tento grantový program je financovaný z príspevkov dlhodobých darcov, z prostriedkov niektorých nadačných fondov a zo sumy 2% z dane.

Klub darcov 2019 podporí projekty zo všetkých oblastí života, či už sú to rôzne typy podujatí, ochrana životného prostredia, aktivity na sídlisku, vzdelávanie všetkých generácií, projekty pre ZŤP osoby a mnohé iné. 

Žiadateľmi môžu byť občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, organizácie s inou právnou formou ako napríklad knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času a neformálne skupiny obyvateľov. Pri hodnotení projektov je dôležitá ich prospešnosť pre komunitu, spoluúčasť verejnosti a dobrovoľníkov, dlhodobý efekt výsledkov projektu a dobre nastavený rozpočet.

Uzávierka predkladania projektov je v stredu 3. apríla 2019 o 15:00, projekty musia byť do termínu uzávierky doručené do kancelárie Trenčianskej nadácie a súčasne zaslané mailom.

V prípade otázok a konzultácií kontaktujte nadáciu najneskôr 2. apríla 2019 mailom na tnn@trencianskanadacia.sk alebo telefonicky na 0907403253.

Viac o grantovom programe Trenčianskej nadácie a potrebné tlačivá ku grantovej výzve nájdete na www.trencianskanadácia.sk.


Vytvorené: 14. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 2. 2019 10:05
Autor: Hovorca mesta