Obsah

Kompostéry - oznámenie pre záhradkárov a pre obyvateľov RD

Typ: ostatné | náš tip
KOMPOSTÉRY 1Žiadatelia o kompostéry ku rodinným domom, ktorí majú možnosť odviezť si 600L kompostér vlastným autom (kompostér sa zmestí do osobného auta), nech to oznámia na mail eva.granatova@dubnica.eu alebo 0918 117 053.

Žiadatelia o kompostéry ku rodinným domom, ktorí majú možnosť odviezť si 600L kompostér vlastným autom (kompostér sa zmestí do osobného auta), nech to oznámia na mail eva.granatova@dubnica.eu alebo 0918 117 053. Urýchli sa tak distribúcia kompostérov.


Oznamujeme majiteľom záhradiek v záhradkárskych osadách, že si môžu podať žiadosť o pridelenie kompostéra.

Podmienka: zakúpenie 4 ks 70 litrových vriec na odpad s logom mesta (4 x 2,0020 €/ks = 8,008 €)

  • Poplatok za vrecia treba uhradiť v pokladni MsÚ Dubnica nad Váhom, po zaplatení vám budú vrecia vydané na II. poschodí na č. dverí 63. 
  • Záhradkárom TSM nezabezpečujú dovoz kompostérov. Po podpísaní zmluvy o výpožičke si treba kompostér osobne vyzvihnúť na ul. Andreja Sládkoviča 1678/21 (bývalý zberný dvor) v čase od 6,00 do 13,30 hod.

Pri osobnom prevzatí kompostéru je potrebné predložiť občiansky preukaz a podpísať zmluvu o výpožičke.


Stále je možné podať žiadosť o záhradný kompostér:

  • Písomne - vyplniť  ŽIADOSŤ  v podateľni mestského úradu v Dubnici nad Váhom počas úradných hodín.
  • Prostredníctvom online formulára ŽIADOSŤ - KOMPOSTÉRY . Žiadosti zaslané cez online formulár sú prijímané a spracovávané zamestnancom MsÚ. 

 

 

 


Vytvorené: 18. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2019 15:25
Autor: Oddelenie životného prostredia