Obsah

Krízový štáb mesta zasadal tretíkrát; mesto zatvára zberný dvor, vstup na MsÚ je možný len s rúškom

Typ: ostatné
Tretie zasadnutie krízového štábu - rúško nie je hanba.Primátor Peter Wolf zvolal Krízový štáb mesta Dubnica nad Váhom po tretíkrát, aby prijal ďalšie opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu COVID-19. Opatrenia prijala aj Slovenská komora zubných lekárov.

Od pondelka 16. marca 2020 vstupujú v meste Dubnica nad Váhom do platnosti ďalšie opatrenia:

 • technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., zatvárajú až do odvolania zberný dvor. Jarný zber objemného odpadu sa uskutoční v súlade s plánovaným harmonogramom,
 • Mestský úrad v Dubnici nad Váhom je pre verejnosť uzatvorený, budú vybavené len tie stránky, ktoré sú neodkladné a nie je ich možné vybaviť telefonicky alebo elektronicky.
 • Vstup do budovy úradu je povolený len s rúškom alebo iným ochranným prostriedkom a len na nevyhnutnú dobu. Je nutné použiť rúško, prípadne šál či šatku alebo iný vhodný prostriedok na vytvorenie bariéry medzi tvárou a vonkajším prostredím. Pred vstupom do budovy je potrebné zvoniť na označený zvonček, pričom do budovy úradu bude môcť vstúpiť len jedna osoba, resp. nevyhnutný počet osôb,
 • mesto vyzýva obyvateľov, aby príslušné platby realizovali elektronicky cez elektronické bankovníctvo. Všetky potrebné čísla bankových účtov mesta sú uvedené na výmeroch, ktoré sú distribuované do domácností, ďalšie platby je možné realizovať na tieto čísla účtov:

SK47 0200 0000 0000 1972 3372 – VÚB banka, a. s.

SK03 5600 0000 0044 0503 3001 – Prima banka Slovensko, a. s.

 • mesto umožňuje obyvateľom v prípade záujmu písomné podnety, žiadosti, návrhy alebo iné podania umiestniť do schránok, ktoré sa nachádzajú pri vstupe do budovy úradu v priestore medzi vstupným dvojdverím po ľavej strane. Každý z referátov, resp. oddelení úradu bude mať riadne označenú schránku, do ktorej obyvatelia môžu svoje podanie (list) umiestniť,
 • naďalej platí až do odvolania zákaz vstupu na detské ihriská, ktorého dodržiavanie kontroluje mestská polícia. Tá ihriská zároveň označí zákazovou páskou,
 • mesto Dubnica nad Váhom naďalej dôrazne apeluje na občanov, aby sa zdržiavala výhradne v domácom prostredí a opúšťali ho iba v nevyhnutných prípadoch na čo najkratšiu dobu, aby sa chránili ochrannými rúškami alebo respirátormi a dodržiavali zvýšené hygienické opatrenia,
 • v meste aj naďalej platí zákaz organizácie akýchkoľvek podujatí, zatvorené sú materské i základné školy, školské zariadenia, mestská knižnica, Dubnické múzeum, krízové centrum i workoutové ihrisko. Viac informácií tu: https://bit.ly/3aTDX6W  

Mesto Dubnica nad Váhom zároveň informuje obyvateľov o nasledovných skutočnostiach:

 • mesto zavádza bezplatnú službu nákupu pre seniorov či inak zraniteľné skupiny obyvateľov, zároveň vyzýva dobrovoľníkov nad 18 rokov a v dobrom zdravotnom stave, aby sa prihlásili a zapojili: https://bit.ly/2IShqLL
 • v nedeľu 15. marca 2020 vydala Slovenská komora zubných lekárov odporúčanie na mimoriadne obmedzenie prevádzky všetkých ambulancií zubného lekárstva, ktorá je až do odvolania limitovaná len na bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, a to len po predchádzajúcom telefonickom dohovore s ošetrujúcim zubným lekárom. Každý zubný lekár je dostupný na oficiálnom telefónnom čísle uvedenom na www.e-vuc.sk. Každý pacient, ktorý chce navštíviť ambulanciu zubného lekárstva, musí v akútnom stave lekára kontaktovať najskôr telefonicky, pred vstupom do ambulancie podpísať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze a rešpektovať všetky zvýšené hygienické opatrenia. Kompletné znenie odporúčania komory je súčasťou tejto správy ako príloha, zverejnené je aj na webovom sídle komory: https://bit.ly/33kDWGN
 • mesto Dubnica nad Váhom v súčasnosti eviduje jeden prípad nákazy koronavírusom v prípade muža v strednom veku, ktorý sa vrátil z cesty z Nemecka. Muž sa nachádza v domácej karanténe a vďaka zodpovednému prístupu neprišiel do kontaktu s inýmu osobami. Priebeh ochorenia je u pacienta podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatiaľ ľahký. Obyvateľov žiadame o zachovanie rozvahy a zodpovedný prístup pri rešpektovaní všetkých pokynov a odporúčaní. 
 • vedenie pošty Dubnica nad Váhom upozorňuje obyvateľov, že vstup do budovy pošty je možný len s ochranným rúškom, prípadne inou vhodnou alternatívnou formou ochrany nosa a úst. 

Národné centrum zdravotníckych informácií vytvorilo webové sídlo, ktoré na jednom mieste zhromažďuje všetky dôležité informácie o koronavíruse: https://virus-korona.sk/

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Príloha

Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 3. 2020 15:04
Autor: Mgr. Veronika Rezáková