Obsah

Lavičky na území mesta v centre pozornosti

Typ: ostatné
Kontrola stavu lavičiek v meste - sídlisko Pod hájom.Niektoré lavičky na sídliskách a v centrálnej zóne mesto už vymenilo, na rad prídu aj ostatné.

Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s Technickými službami mesta Dubnica nad Váhom aj tento rok pristupuje k pravidelnej údržbe a výmene lavičiek pri obytných domoch a na verejných priestranstvách. Robí tak na podnety obyvateľov mesta a aj na základe obhliadky mobiliáru. Zozbierané podnety mesto eviduje a postupne pristupuje k náprave.

V piatok 28. júna si stav lavičiek a mobiliáru osobne skontroloval primátor mesta Peter Wolf a prednostka mestského úradu Silvia Kiačiková v sprievode riaditeľa technických služieb Gabriela Zeleia a konateľa a zároveň viceprimátora mesta Tomáša Truchlého. Poškodené, vykrivené alebo iným spôsobom znehodnotené lavičky a mobiliár si spísali a technické služby mesta postupne pristúpia k náprave. Ak majú obyvatelia mesta podnet, ktorý sa týka osadenia alebo opravy lavičiek, môžu sa obrátiť priamo na referát životného prostredia alebo technické služby mesta. Referát životného prostredia mestského úradu tieto podnety eviduje a v rámci rozpočtových možností na technických službách pristupujeme k ich riešeniu. Stavu lavičiek, mobiliáru, starých stojanov na prášenie kobercov a pod. sa aktívne venujeme, všetko však chce postupnosť. Každému podnetu venujeme pozornosť, preto sa na nás obyvatelia môžu s dôverou obrátiť,“ vysvetlil riaditeľ Gabriel Zelei.

Zlepšiť stav lavičiek pomôže aj pripravovaná akcia Natri to mestu, v rámci ktorej by sa podobne ako v prípade akcie Hurá na sídlisko – jarné upratovanie, mali zmobilizovať komunity jednotlivých sídlisk a v spolupráci s mestom a technickými službami spoločnými silami zlepšiť stav lavičiek na území mesta. O termíne i organizácii akcie budeme priebežne informovať.

Celkovo má mesto vo svojej evidencii 312 lavičiek, ktoré postupne obnovuje a opravuje. Tento rok bolo komplexne osadených, resp. vymenených 11 lavičiek. Ďalších približne 15 kusov nových lavičiek bude osadených postupne v priebehu roka. Nahradia sa tak staré a poškodené lavičky, ktoré už nie je možné opraviť. Mesto pri tom reflektuje urgentnosť jednotlivých požiadaviek, ako tomu bolo napr. v prípade výmeny 2 kusov lavičiek pred Zariadením pre seniorov DUBINA, ktoré boli zničené a sú často využívané.

S podnetom na opravu alebo výmenu lavičky sa verejnosť môže obrátiť na niektorý z kontaktov referátu životného prostredia.

Ďakujeme obyvateľom za trpezlivosť a porozumenie.


Vytvorené: 2. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2019 14:28
Autor: Veronika Rezáková