Obsah

Máte dobrý nápad? Zrealizujte ho z mestského rozpočtu!

Typ: ostatné
Máte dobrý nápad? Zrealizujte ho z mestského rozpočtu! 3O tom, prečo je participatívne rozpočtovanie dôležité a v čom môže pomôcť zlepšiť život v našom meste, sme sa rozprávali s poslankyňou mesta vo volebnom obvode č. 7 Andreou Blajskovou. Spolu s poslaneckými kolegami pripravili koncepciu zavedenia participatívneho rozpočtu v Dubnici nad Váhom.

Celý proces spoločne nastavili tak, aby bol prehľadný, zrozumiteľný a verejnosti umožnil zapájať sa do rozhodovania o využití financií z mestského rozpočtu.

Na úvod rozhovoru skúsme vysvetliť, prečo je vôbec dôležité, aby bol participatívny rozpočet v meste zavedený?

Počas pôsobenia vo vedení mesta sme sa stretli s množstvom občanov, ktorí mali naozaj skvelé nápady na vylepšenie života v Dubnici. Začali sme teda hľadať spôsoby, ako by sme obyvateľom mohli dať väčší priestor v rozhodovaní o tom, čo sa bude v meste diať. Keď sme sa oboznámili s konceptom participatívneho rozpočtu, vedeli sme, že sme našli, čo sme hľadali.

Na jednej strane ponúka tento koncept ľuďom možnosť priamo meniť a zlepšovať život v meste, na druhej strane núka ostatným občanom možnosť hlasovať o tom, ktoré z nápadov sa im páčia. Výsledkom sú dobré vzťahy medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a mestom a v neposlednom rade zmysluplné projekty. Ďalším prínosom je veľké množstvo nápadov, o ktorých by sme sa bez tohto nového projektu možno ani nedozvedeli.

Ak som jednotlivec a mám dobrý nápad, mám sa zapojiť? Nebudem trpieť množstvom byrokracie, stresu a pod.?

Každý občan s dobrým nápadom by sa mal bez váhania zapojiť. Celý proces sme vymysleli tak, aby predkladateľov nezaťažoval zbytočnou byrokraciou. Naviac budeme občanom k dispozícií od formulácie a podávania projektov, v prípade potreby aj počas realizácie projektov, až po vyúčtovanie. Informácie o tom, čo potenciálnych predkladateľov čaká, budeme rozoberať na prvom verejnom informačnom stretnutí, ktoré by sa malo konať koncom apríla. Preto odporúčam každému, koho táto novinka zaujala, zúčastniť sa tohto stretnutia.

Prvé informačné stretnutie k participatívnemu rozpočtu.

Prečo ste sa rozhodli pre samostatný web projektu?

Webová stránka participatívneho rozpočtu Dubnice nad Váhom bude fungovať na doméne www.dubnica.hlasobcanov.sk. Pre samostatný web sme sa rozhodli najmä kvôli tomu, že platforma Hlas občanov, ktorú spravuje občianske združenie WellGiving, ponúka spolu so stránkou a aplikáciou rôzne doplnkové služby, ako napr. hlasovanie za projekty prostredníctvom SMS, systematizuje nápady občanov, generuje zmluvy pre zadávateľov projektov, prijíma vyúčtovania a pod. Veľa samospráv na Slovensku spolupracuje s týmto združením a ich cenné skúsenosti nám pomôžu, aby celý priebeh v našom meste fungoval hladko a tak, ako má.

Z čoho ste pri príprave tejto novinky vychádzali a ako dlho ste koncipovali jej súčasnú podobu?

Na príprave sme začali pracovať začiatkom októbra minulého roka. Počas tohto obdobia sme spolu s kolegami Mariánom Osúchom, Lukášom Bakytom a viceprimátorom Tomášom Truchlým absolvovali desiatky stretnutí, na ktorých sme sa pokúšali celý koncept rozpočtu prispôsobiť potrebám a možnostiam nášho mesta. Zároveň sme úzko spolupracovali s občianskym združením Utopia, ktoré aktívne pôsobí v oblasti participácie od roku 2011.

Participatívny rozpočet

Aký je časový horizont jednotlivých fáz?

V roku 2021 nás čaká pilotný ročník participatívneho rozpočtu v našom meste. Celý proces bude musieť tento rok prebehnúť vo výnimočne zrýchlenom režime. Avšak aj napriek sťaženej epidemickej situácii sme nechceli občanov ukrátiť o verejnoprospešné projekty, ktoré sa môžu tento rok v našom meste zrealizovať. 

Očakávate veľký záujem  zo strany obyvateľov?

V našom meste je veľa aktívnych obyvateľov, ktorí pravidelne prichádzajú so skvelými nápadmi, preto zo strany Dubničanov očakávame veľký záujem. Prvý ročník bude rýchly a takpovediac zoznamovací, preto uvidíme, koľko projektov zaevidujeme. No, myslím si, že počas nasledujúcich rokov čaká naše mesto a jeho obyvateľov veľké množstvo kreatívnych a prospešných projektov.

Na tento účel bude v rozpočte mesta vyčlenený aký konkrétny objem finančných prostriedkov a s akou výškou podpory možno počítať na jeden projekt?

Tento rok sme sa rozhodli na participatívny rozpočet vyčleniť čiastku 20 000 €, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt je 5 000 €. Obyvatelia však môžu podávať aj projekty s menším rozpočtom. Ak by mal však niekto nápad, na ktorého realizáciu bude potrebovať viac ako 5 000 €, bude si musieť nájsť okrem príspevku od mesta aj iný zdroj financovania.

Aké projekty by ste od Dubničanov uvítali vy?  

Priznám sa, že mi prišlo na um obrovské množstvo nápadov, ktoré by boli veľkým prínosom. Pravidlá participatívneho rozpočtu neurčujú, na akú oblasť majú byť projekty zamerané. Občania môžu vymýšľať projekty zacielené na životné prostredie, výsadbu, modernizáciu, budovanie alebo revitalizáciu športových či detských ihrísk, rozvoj a zlepšovanie komunít, pomoc spoluobčanom v núdzi, atď. Možností je naozaj veľa. Dubničania sami rozhodnú, čo podľa nich mesto najviac potrebuje.

Ako často budú zverejňované výzvy – vždy bude otvorený participatívny rozpočet na jeden rok?

Áno, výzva by mala byť vyhlásená a zverejnená každý rok v marci. Následne prebehnú verejné stretnutia a všetky ostatné fázy. Obdobie na realizáciu projektov bude vždy určené tak, aby mali autori víťazných projektov k dispozícií minimálne jeden letný mesiac.

Čítajte viac o Participatívnom rozpočte v Dubnici nad Váhom tu. 

Participatívny rozpočet

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 20. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 4. 2021 08:41
Autor: Mgr. Veronika Rezáková