Obsah

Mesto dáva do poriadku ďalšie chodníky, tentoraz na sídlisku Pod hájom

Typ: ostatné
Mesto dáva do poriadku ďalšie chodníky, tentoraz na sídlisku Pod hájomNielen zub času, ale aj mnohé rokmi realizované výkopové práce sa podpisujú pod nevyhovujúci technický stav mnohých miestnych komunikácií a chodníkov.

Prioritne sa mesto snaží opravovať komunikácie v kritickom stave v závislosti od ich frekventovanosti a postupne podľa možností tak, aby eliminovalo modernizačný dlh na svojom území súbežne vo viacerých sférach.Vnímame mnoho nedostatkov, s ktorými sa musíme ako mesto vysporiadať. Nejde pritom len o chodníky, schodiská či cesty, paralelne riešime aj projekty zamerané na rozvoj mesta či zlepšenie podmienok pre život obyvateľov. Robíme všetko, čo je v našich silách. Uvedomujeme si, že nedostatky musíme odstraňovať v mnohých častiach mesta a vnímame ich. Obyvateľov však prosíme o trochu trpezlivosti, pretože nie je možné robiť všetko naraz a tak rýchlo, ako by sme chceli. Zohľadňovať musíme zákonné postupy a lehoty, ako aj finančné možnosti mesta,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.

Po rekonštrukcii niekoľkých ulíc a chodníkov v meste i v mestskej časti Prejta prišlo na rad aj sídlisko Pod hájom. Samospráva tu v priebehu dvoch mesiacov opraví prevažnú časť komunikácií pre peších. „Ide o štyri väčšie lokality vo vnútroblokoch sídliska, kde sme zaznamenali potrebu nevyhnutných zásahov. Najskôr z predmetných chodníkov odstraňujeme staré asfalty a vyrovnávame betóny. Keď sa tak udeje na všetkých chodníkoch, v prácach budeme pokračovať pokládkou nového asfaltu a obrubníkov,“ priblížil priebeh prác vedúci stavebného úradu Milan Blaško s tým, že okrem sídliska Pod hájom prebehne v tejto etape aj rekonštrukcia chodníka vedúceho od Domu smútku k novému cintorínu.

Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Pod hájom sa dotkne nasledovných lokalít:

  • chodník pri bytovom dome číslo 961-965
  • chodník pri bytovom dome číslo 1085 a 1098
  • chodník pri bytovom dome 1088
  • chodník a schodiská pri bytovom dome číslo 1096

Okrem opravy chodníkov sa stavebný úrad pri bytovom dome číslo 1088 zameria aj na vybudovanie samovsakovacieho systému. Ten bude slúžiť na odvádzanie dažďovej vody, ktorá počas výdatných zrážok steká po svahoch vo vnútrobloku až na priľahlý chodník. Nahromadená voda následne spôsobuje nemalé komplikácie obyvateľom prechádzajúcim touto lokalitou.

Okrem samovsakovacieho systému je súčasťou rekonštrukcie chodníkov aj oprava troch schodísk pri bytovom dome číslo 1096, na ktoré bude položená protišmyková dlažba v kombinácii s asfaltovou hmotou.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 9. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2020 14:35
Autor: Mária Badačová