Obsah

Mesto Dubnica nad Váhom už o pár dní začína s komplexnou rekonštrukciou Námestia Matice slovenskej

Typ: ostatné
Budúca podoba Námestia Matice slovenskej Verejné obstarávanie na realizátora komplexnej revitalizácie problematického centrálneho námestia v Dubnici nad Váhom prebehlo bez väčších komplikácií a je úspešne ukončené. Dubnická samospráva tak v utorok 2. augusta 2022 pristúpila k podpisu zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie.

Jedna z najväčších investícií vôbec

Dlho očakávaný stavebný ruch by tak na centrálnom mestskom námestí mal zavládnuť už o niekoľko dní. Samospráva sa do nevyhnutnej komplexnej obnovy schátraného námestia púšťa z vlastných zdrojov, pričom ide o nemalú investíciu vo výške 2,86 milióna eur. Dokončená by mala byť do jedného roka. „Približne 3,5 roka trvala príprava potrebnej dokumentácie na komplexnú prestavbu námestia. Bol to mimoriadne náročný projekt a ja som rád, že sa nám ho podarilo dotiahnuť do záverečnej realizačnej fázy, pretože sme narazili na nemalé množstvo komplikácií. Podklady sme však pripravili tak precízne, že verejné obstarávanie prebehlo bez väčších problémov a my sa môžeme pustiť do práce. Do jedného roka budeme na súčasný stav námestia už len spomínať,“ uviedol dubnický primátor Peter Wolf  tesne pred podpisom zmluvy s realizátorom prác, ktorý vzišiel z procesu verejného obstarávania - spoločnosťou YUCON, s. r. o., v konzorciu s INPEK HOLDING, a. s. - Dubnica nad Váhom.

Dvojnásobné množstvo zelene napriek obmedzeniam

Už počas budúcoročných letných prázdnin by tak malo byť súčasťou obnoveného Námestia Matice slovenskej 2,5-násobne viac zelene, nové vodné prvky, tieniaca technika, jednotné terasy prevádzok, ale aj informačné centrum či žiadané verejné toalety. „Rekonštrukcia hlavného námestia bude pozostávať z výmeny podložia a dlažby, doplnenia zelene, mobiliáru a fontán, pribudne aj nový centrálny prvok a tzv. zelená pergolová alej. Na tzv. spodnom námestí, teda pri autobusových zastávkach, vybudujeme nový objekt informačného centra, súčasťou ktorého budú aj verejné toalety. Teším sa, že sa námestie opäť stane centrom prirodzeného spoločenského stretávania sa a zhromažďovania sa,“ dodal Peter Wolf.

Prvým krokom k nevyhnutnej rekonštrukcii bolo nadviazanie spolupráce mesta Dubnica nad Váhom a Slovenskej technickej univerzity pri vypracovaní štúdie rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej. Nasledovalo pripomienkovanie zo strany odbornej aj laickej verejnosti a verejné prerokovanie budúcej podoby námestia s občanmi. Až po týchto krokoch mohlo mesto pristúpiť k spracovaniu ďalších stupňov projektovej dokumentácie a napokon k vyhláseniu verejného obstarávania na samotného zhotoviteľa prác.

Budúca podoba Námestia Matice slovenskej

Pre viac informácií o príprave rekonštrukcie námestia odporúčame venovať pozornosť tejto tlačovej správe.

Podľa slov zástupcu zhotoviteľa Juraja Comoreka je realizátorská spoločnosť pripravená zmluvný termín dodržať. Tesne pred začiatkom prác verejnosť upozorňuje, že bude potrebné rátať s dočasnými obmedzeniami vstupu na jednotlivé časti námestia.

Mesto Dubnica nad Váhom bude o samotnom priebehu prác, ako aj aktuálnych obmedzeniach, včas informovať.


Vytvorené: 4. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 8. 2022 18:09
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta