Obsah

Mesto hľadá odborného referenta/odbornú referentku investičnej výstavy

Typ: ostatné
Mesto hľadá odborného referenta/odbornú referentku investičnej výstavyMesto Dubnica nad Váhom príjme do pracovného pomeru odborného referenta/odbornú referentku investičnej výstavby. Ide o hlavný pracovný pomer, termín nástupu dohodou.
Pracovná náplň odborného referenta/odbornej referentky investičnej výstavby:
 • zabezpečovanie vstupných podkladov pre lokalizáciu stavby, prieskumy potrebné pre vypracovanie dokumentácie, výber staveniska, zabezpečovanie projektovej prípravy stavby pre územné konanie,
 • vypracovanie návrhov na začatie územného konania,
 • zabezpečovanie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie, jej prerokovanie s príslušnými orgánmi a organizáciami, vypracovanie návrhu na začatie stavebného konania,
 • vypracovanie časového a finančného plánu stavby, zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby,
 • zabezpečovanie prác spojených s realizáciou stavby vrátane výkonu stavebného dozoru, prác po dokončení stavby, kolaudačných rozhodnutí, odovzdanie stavby do majetku mesta,
 • pripravovanie podkladov k návrhu plánov výstavby na nasledujúce obdobia.
Kvalifikačné predpoklady:
 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou stavebného zamerania
Znalostné a iné predpoklady:
 • znalosť čítania výkresov projektovej dokumentácie a posúdenie ich správnosti a súladu s platnou legislatívou,
 • znalosť Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • znalosť Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984.
Kritériá a požiadavky:
 • prax v odbore vítaná
 • schopnosť tímovej práce
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore
 • komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, prezentačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Internet – pokročilý
 • vodičský preukaz skupiny B
 • bezúhonnosť
Plat:
 • v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Zamestnanecké výhody a benefity:
 • mesačné odmeny na základe plnenia pracovných úloh a stanovených kritérií
 • dovolenka nad rámec stanovený zákonom
 • pružný pracovný čas
 • ďalšie príspevky v zmysle kolektívnej zmluvy a zásad používania sociálneho fondu

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze môžete zasielať do 11. februára 2022 na adresu Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, prípadne e-mailom na anna.stefankova@dubnica.eu. Viac informácií získate na telefónnom čísle 042/44 55 771.


Vytvorené: 13. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2022 11:01
Autor: Mária Badačová