Obsah

Mesto ocenilo 11 výnimočných mladých ľudí z troch stredných škôl

Typ: ostatné
Mesto ocenilo 11 výnimočných mladých ľudí z troch stredných škôl Okrem vedenia mesta a ocenených žiakov sa slávnosti zúčastnili aj predsedníčka komisie školstva, riaditelia a zástupcovia stredných škôl a pedagógovia.

Mesto Dubnica nad Váhom vo štvrtok 16. novembra privítalo na pôde mestského úradu 11 výnimočných študentov stredných škôl, ktorých ocenilo za mimoriadne výsledky a úspechy. Ocenení boli mladí ľudia zo Strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad Váhom, Strednej priemyselnej školy aj dubnického gymnázia.

Ako uviedol primátor mesta Peter Wolf, výber dátumu oceňovania nebol náhodným. „Práve naopak, dátum je symbolický. Práve zajtra, teda 17. novembra si totiž pripomíname Medzinárodný deň študentstva, ktorý je zároveň na Slovensku štátnym sviatkom – Dňom boja za slobodu a demokraciu. Sviatok nám okrem iného pripomína aj to, že vzdelanie a slobodný výber štúdia nebol vždy samozrejmosťou,“  vyjadril sa primátor mesta, ktorý zároveň vyzdvihol odhodlanie a vytrvalý prístup ocenených študentov. Takisto vyjadril potešenie z toho, že študenti dostávajú kvalitný a zdravý základ práve na stredných školách v Dubnici nad Váhom. 

Ocenenie si žiaci prevzali z rúk primátora mesta, vedúcej oddelenia školstva Zdeny Bunčákovej a predsedníčky komisie školstva pri MsZ Lucie Faltejskovej. „Veľmi nás teší, že máme v Dubnici nad Váhom študentov, ktorí reprezentujú nielen svoje školy, ale aj mesto Dubnica nad Váhom,“ doplnila Zdena Bunčáková.

Ocenení boli títo študenti:

Gymnázium Dubnica nad Váhom:

Petra Anna Fedeleš

Petra je študentkou kvinty, teda piateho ročníka osemročného štúdia, ktorá už v nižšom stupni gymnázia preukázala talent, schopnosti a veľkú všestrannosť. V minulom školskom roku nebolo podľa slov pedagógov aktívnejšej študentky, ktorá by obsadila viac súťaží ako Petra. Žiačka získala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Odysea mysle, 2. miesto v celoslovenskom a 1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet, 2. miesto v krajskom kole ekonomickej olympiády, 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády, 2. miesto v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a 1.miesto v krajskom a 3. miesto v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku. Petra je premiantkou aj v bežnom, každodennom štúdiu a jej výsledky sú vždy na výbornú. V útlom veku pracovala i medzi Mladými reportérmi pre životné prostredie a venovala sa praktickým ekonomickým problémom míňania a šetrenia. Je priateľská a ochotná pomáhať ostatným.

Miroslav Gašpar

Miroslav je študentom 8. ročníka osemročného štúdia, ktorý sa popri svojom štúdiu presadzuje v rôznych aktivitách. Ako nadšenec Lego robotiky bol v krúžku na gymnáziu už pri jeho vzniku a takisto bol súčasťou tímu, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v celoštátnom finále robotiky FLL v kategórii Dizajn robota. V minulom školskom roku sa venoval aj geografii, kde na krajskom kole skončil piaty. Miro je technický a logický typ a ak vytrvá, čaká ho úspešná kariéra. Vo voľnom čase sa venuje karate v klube TJ Sokol Ilava. V tomto roku je majstrom Slovenska v KUMITE vo vekovej kategórii 18 – 20 rokov. Počas leta nás reprezentoval na Majstrovstvách sveta v Škótsku, odkiaľ si doniesol jedno individuálne a dve tímové tretie miesta v KUMITE.

Sára Lukačovičová

Sára je študentkou septimy, teda siedmeho ročníka osemročného štúdia, ktorej umelecký prednes, zvládnutie rétoriky v anglickom jazyku a divadelné vlohy si podľa pedagógov zaslúžia obdiv a pochvalu. Schopnosť prenášať myšlienky a emócie prostredníctvom slova a tela je výnimočná a inspirujúca. Sára len za minulý školský rok získala Strieborné pásmo v celoslovenskom kole súťaže Festival divadiel mladých, 2. miesto v regionálnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a 3. miesto v krajskom kole Master of Rhetoric. Jej profesionálny prístup v týchto oblastiach vytvára nezabudnuteľné zážitky pre divákov a poslucháčov. Sára je aktívnou študentkou, ktorej ducha vidieť aj v komunitnom živote žiakov školy, ktorú navštevuje.

Daniela Porubanová

Daniela je žiačkou 4. ročníka a maturantka v štvorročnom štúdiu. Počas minulého školského roka preukázala svoje schopnosti a zručnosti v geografickej olympiáde, kde vyhrala krajské kolo a v Olympiáde ľudských práv, kde obsadila 2. miesto v kraji. V oboch reprezentovala našu školu a región v celoštátnom kole. Daniela študentkou, ktorá sa nevzdáva a napriek prekážkam sa postupne zlepšuje v činnostiach, ktoré sadnú jej povahe, ale i potrebám. Má umelecky založenú dušu, čo sa ukázalo na Festivale divadla mladých, kde si odniesla so svojimi priateľkami Strieborné pásmo. Ako študentka, ktorá chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole, sa rozhodla zorganizovať krúžok, v ktorom sa venuje ostatným spolužiakom a snažia sa zodpovedne pripraviť sa na SCIO testy.

Damián Rebro

Cieľavedomosť, pracovitosť a športové aktivity – to sú vlastnosti, ktoré podľa pedagógov charakterizujú Damiána Rebra, žiaka oktávy a maturanta dubnického gymnázia. Damiána očaril Street workout, ktorému sa venuje od roku 2018. V tomto športe sa stal 3-krát majstrom Slovenska a v roku 2022 sa stal majstrom sveta vo svojej váhovej kategórii. Dôkazom jeho športového a pohybového nadania je dlhoročné pôsobenie vo folklórnom súbore Mladosť. Ako tanečník reprezentoval slovenský folklór nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Damián ide do všetkého s plným nasadením. Zlepšenie svojich zručností v oblastiach marketingu a financií si vyskúšal v študentskej firme ECOMPANY. Táto firma vyrábala ekologické pracie prostriedky, ktoré prezentovali Veľtrhu študentských firiem v Bratislave. Damián je vždy pripravený pomôcť. Pravidelne sa zúčastňuje na dobrovoľníckych prácach na zrúcanine hradu Vršatec.

 

SOŠ Dubnica nad Váhom

Samuel Šlesarík

Samuel je študentom druhého ročníka Strednej odbornej školy technickej, študijného odboru mechanik  nastavovač. Úspešne reprezentuje školu aj mesto v bojovom umení s takmer 700-ročnou históriou, MUAY THAI (thajský box).

V dňoch 21. až 31. marca 2023 sa zúčastnil Európskeho šampionátu v Muay Thai v tureckej Ankare, kde sa mu podarilo vybojovať druhé miesto a na krku hrdo nosí zaslúženú striebornú medailu.

V júni 2023 na majstrovstvách Slovenska v thajskom boxe sa umiestnil na 2. mieste, čiže je vicemajster Slovenska v tomto športe. Pedagógovia Samuela považujú za aktívneho, priateľského a usilovného.

 

SPŠ Dubnica nad Váhom

Petra Vakošová

Pedagógovia vyzdvihujú Petrinu aktívnu prácu v študentskej firme na pozícii prezidentky firmy, reprezentáciu školy  na Ministerstve hospodárstva kde obsadila 2. miesto aj  vynikajúce výsledky v súťažiach organizovaných Junior Achievement. Konkrétne na veľtrhu firiem obsadila  2. miesto v komunikácii  v online priestore a  3. miesto za marketingovú prezentáciu. Za svoju prácu vo firme Junior Achievement bola ocenená veľvyslancom USA. Je ambasádorkou v projekte Euroškola, aktívne pracuje v projekte eTwinning (online komunita škôl v Európe) a je dobrovoľníčkou v projekte Srdce na dlani.

Sára Kukučková

Študentku mesto ocenilo za aktívnu prácu v študentskej firme na pozícii viceprezident ľudských zdrojov, za prínosnú prácu na pozícii ambasádorky v projekte Euroškola aj aktívnu prácu v projekte eTwinning (online komunita škôl v Európe) Neprehliadnuteľnou je aj Sárina práca dobrovoľníčky v projekte Srdce na dlani. Zároveň sa aktívne sa zúčastňuje na projektoch ERASMUS a úspešne reprezentovala školu v projektoch Hrdina remesla na podujatí STREDOŠKOLÁK.

Tomáš  Doktor 

Tomáš vyniká svojou obetavou prácou v študentskom  parlamente, pričom svojou prácou podnietil aj ostatných žiakov k účasti a aktívnej práci v ňom. Je členom krajského parlamentu a školu úspešne reprezentoval na podujatiach organizovaných školou a zriaďovateľom.  Úspešne reprezentoval školu v projekte My machine v spolupráci so Základnou školou v Trenčianskych Tepliciach, kde sa spolupodieľal na  výrobe triedičky oblečenia.

Erik Bakai 

Okrem aktívnej práce v odbore elektrotechniky vyniká Erik aj v študentskej spoločnosti. Získal  ocenenie Leadership na Veľtrhu študentských firiem, reprezentoval školu na dňoch otvorených dverí, výstave Stredoškolák a dňoch otvorených dverí TSK. Svojou aktivitou počas štyroch rokov štúdia motivoval mnohých žiakov k odbornému vzdelaniu.  Reprezentoval školu v projekte Hrdina remesla na podujatí STREDOŠKOLÁK i v súťaži Môj Podnikateľský sen v rámci projektu Mladý tvorca 2023 a taktiež v súťaží vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva, kde v projekte obsadil 2. miesto.

Michal Lajčiak

Mesto Michala ocenilo za dlhodobo úspešnú reprezentáciu školy na rôznych súťažiach s medzinárodnou účasťou a viacnásobné medailové výsledky na Trenčianskom robotickom dni, na  Festivale vedy a techniky  mládeže – Amavet, súťaže Zenit v programovaní i matematickej olympiády. Je držiteľom viacerých ocenení z medzinárodných online súťaží hlavne z oblasti mechatroniky.

Nad rámec svojich povinností je ochotný pracovať v prospech svojich spolužiakov v čase svojho voľna,  všestranne pomáha vyučujúcim pri vyučovaní na hodinách odborných predmetov, spontánne motivuje spolužiakov i žiakov ostatných ročníkov k tvorivosti v krúžku robotiky.

 


Vytvorené: 16. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2023 14:16
Autor: Júlia Bartáková