Obsah

Mesto odstraňuje preschnuté dreviny

Typ: ostatné
Mesto odstraňuje preschnuté drevinyMesto Dubnica nad Váhom v týchto dňoch pristupuje k výrubu preschnutých drevín. Tie mohli byť potenciálnym nebezpečenstvom ako pre obyvateľov mesta, tak pre ich majetok.

Pracovníci referátu životného prostredia každoročne vykonávajú obhliadky drevín v meste a posudzujú ich zdravotný stav. Rovnako posudzujú aj pripomienky a podnety na výrub od občanov. Stav drevín hodnotia priebežne počas celého roka, niektoré podnety skúmajú počas rôznych ročných období, niekedy prizývajú na posúdenie arboristu.

Výrub drevín sa uskutočňuje na základe vydania súhlasu orgánu ochrany prírody. „Dreviny môžeme odstrániť len na základe preukázania zlého zdravotného stavu, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo napríklad narušením stability stavby či inžinierskych sietí koreňovým systémom dreviny,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

V týchto dňoch sa mesto zameriava na dvadsiatku ohrozujúcich stromov, z ktorých sú takmer všetky v zlom zdravotnom stave. „Takmer všetky dreviny, ktoré v tieto dni vyrezávame, sú na 70 až 100 % preschnuté. Niektoré z nich sa nachádzajú v blízkosti detských ihrísk či komunikácií, preto je nutné pristúpiť k ich odstráneniu,“ priblížila odborná referentka ochrany prírody a správy mestskej zelene Daniela Gašparová s tým, že v štyroch prípadoch ide o stromy, ktoré rastú na tepelnom rozvode.

Kde dôjde k výrubu stromov?

Najväčší zásah sa dotkne jedenástich malých smrekov nachádzajúcich sa v Parku francúzskych partizánov pri potoku, ktoré boli napadnuté drevokazným škodcom. Okrem nich budú odstránené aj lipa a javorovec nachádzajúce sa v priestoroch ZŠ s MŠ Centrum I, javor pri schodoch smerom na Sládkovičovu ulicu a javor na sídlisku Centrum I pri bytovom dome číslo 91. K ďalším ohrozujúcim drevinám patria aj hraby v blízkosti ihriska na sídlisku Centrum II pri bytovom dome číslo 81, agát na sídlisku Centrum I pri bytovom dome číslo 33, dub v blízkosti mestskej knižnice či vŕby v areáli ZŠ s MŠ Pod hájom. „V súvislosti s výrubom drevín žiadame obyvateľov, aby sledovali oznámenia technických služieb mesta a pokiaľ je to potrebné, aby preparkovali svoje motorové vozidlá na požadovanú dobu mimo dosahu vykonávaných prác,“ vyzvala na spoluprácu Daniela Gašparová.

Okrem výrubu ohrozujúcich drevín mesto v blízkej dobe pristúpi aj k frézovaniu pňov, ktoré sa začne najskôr v Parku J. B. Magina a pokračovať bude na sídlisku Pod hájom. Zamestnanci technických služieb mesta rovnako začali s priebežným orezávaním drevín zasahujúcich do komunikácií. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 17. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2020 14:43
Autor: Mária Badačová