Obsah

Mesto pokračuje v budovaní polopodzemných kontajnerov, desať stojísk pribudne v ďalších dvoch lokalitách

Typ: ostatné
Mesto pokračuje v budovaní polopodzemných kontajnerov, desať stojísk pribudne v ďalších dvoch lokalitách Dubnica nad Váhom začala s budovaním polopodzemných kontajnerov ešte v roku 2021, keď prvé pribudli na sídlisku Centrum I, na sídlisku Centrum II, na Partizánskej ulici či na sídlisku Pod hájom.

Momentálne má samospráva na svojom území desať stojísk s polopodzemnými kontajnermi a v ich budovaní pokračuje ďalej. Najnovšie vyrastú na sídlisku Centrum I a sídlisku Pod hájom v časti Účko. V najbližších týždňoch by v oboch lokalitách malo vyrásť desať nových stojísk.  „Najväčšou výhodou polopodzemných kontajnerov je šetrenie miesta, keďže majú väčší objem nádob. Zároveň minimalizujeme aj náklady na zber a odvoz odpadov, takisto slúžia aj ako prevencia proti vandalizmu a vyberaniu odpadov. V neposlednom týmto predchádzame aj odpadovej turistike, keďže prístup ku kontajnerom majú len obyvatelia príslušných bytových domov,“ zhodnotila prínosy polozapustených kontajnerov vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková. Dodala, že v súčasnosti prebieha postupná výmena tlačidiel na všetkých polopodzemných kontajneroch, ktoré boli vybudované v prvej etape.

Prebiehajúca výstavba na sídlisku Pod hájom - časť Účko. (foto: ImpulzPress)

V súčasnosti mesto realizuje výstavbu polozapustených kontajnerov na Účku - dotkne sa bytových domov č. 1358 – 1367. Okrem sídliska Pod hájom by mali čoskoro nové stojiská vyrásť aj na sídlisku Centrum I pri BD č. 28 – 26, 28 – 27, 38 a 39 (97-100) a na Kollárovej ulici pri BD č. 1302. Po ich dobudovaní tak bude polopodzemné kontajnery v meste využívať takmer tretina domácností žijúca v bytových domoch. S výstavbou stojísk samospráva však ešte zďaleka nekončí. „Naším cieľom je zabezpečiť efektívne, estetické a čisté stojiská v celom meste. Preto v ďalšom roku plánujeme s ich budovaním pokračovať v ďalších lokalitách. Pôjde o sídlisko Pod kaštieľom, kde pribudnú v troch lokalitách. Ďalej by mali polozapustené kontajnery pribudnúť v troch lokalitách na sídlisku Centrum I, v dvoch lokalitách na sídlisku Pod hájom, ako aj na sídlisku Centrum II. Všetky tieto lokality sú aktuálne v procese stavebného povoľovania,“ vysvetlil primátor Peter Wolf s tým, že samospráva aktuálne pracuje aj na ďalších stojiskách, ktorých pripravovaná realizácia sa aktuálne posudzuje v súvislosti s inžinierskymi sieťami.

Najväčšie výhody polopodzemných kontajnerov sú:
  • poriadok v okolí kontajnerového stojiska: kontajnery sú uzamykateľné – s odpadom alebo nádobami nemôžu manipulovať vandali. Prístup k nám majú prostredníctvom čipu len obyvatelia príslušných bytových domov.
  • čistota v okolí kontajnerového stojiska: nádoby sú uložené z viac ako polovice svojho objemu pod zemou. Odpad sa vďaka nižšej teplote rozkladá pomalšie a nezapácha.
  • efektívnosť kontajnerového stojiska: vďaka ich zasadeniu šetria verejný priestor, sú estetické, nedá sa s nimi manipulovať a šetria aj náklady na zber a odvoz odpadu.

Vytvorené: 3. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2023 11:05
Autor: Mária Škvarová