Obsah

Mesto pokračuje v odstraňovaní vrakov vozidiel

Typ: ostatné
Odstránené vraky vozidiel.Okrem estetického znehodnotenia prostredia vraky vozidiel zbytočne zaberajú parkovacie miesta, ktoré by mohli byť obyvateľom mesta k dispozícii.

Referát životného prostredia mesta Dubnica nad Váhom pokračuje v odstraňovaní vrakov vozidiel, ktorých majitelia na výzvy magistrátu nereagujú. Takýmto spôsobom ponechané vozidlá, ktoré na parkovacie plochy v meste nepatria, ohrozujú a narúšajú životné prostredie. Často sú terčom vandalov, po ktorých vyčíňaní je vozidlo a jeho sklené plochy či možné unikajúce tekutiny nebezpečné pre okolie. V zmysle § 67 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sú preto tieto vozidlá po odtiahnutí z daného miesta odovzdané na príslušné určené parkovisko. Náklady spojené s odtiahnutím vozidla je povinný uhradiť jeho držiteľ.

Majitelia vozidiel majú zákonnú povinnosť vozidlo po skončení doby užívania odhlásiť z evidencie vozidiel a odovzdať spracovateľovi na likvidáciu. Držiteľov vozidiel, ktorí tak neurobia a opustené vozidlo ponechajú na mestských priestranstvách, mesto vyzve na odstránenie. Ak si svoju povinnosť nesplnia a nereagujú ani na viacero výziev, vrak vozidla odstráni mesto. „V minulom roku bolo na základe výzvy z mesta odstránených 5 kusov vozidiel samotnými držiteľmi, mesto odstránilo 6 kusov vrakov. V tomto roku sme zatiaľ odtiahli jedno vozidlo a majiteľom sme adresovali dve výzvy,“ upresnila Janka Beniaková, vedúca referátu životného prostredia. Naposledy bol týmto spôsobom odstránený vrak vozidla za D-klubom na sídlisku Centrum I, ktorého majiteľka na výzvu mesta nereagovala.

Verejnosť môže opustené vraky vozidiel, o ktoré sa majitelia už očividne dlhodobo nestarajú a nemajú platnú STK, nahlasovať aj s presným určením polohy na niektorý z kontaktov referátu životného prostredia.

Obyvateľom mesta ďakujeme za spoluprácu a zodpovedný prístup.


Vytvorené: 3. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 7. 2019 16:04
Autor: Veronika Rezáková