Obsah

Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory

Typ: ostatné
Mesto ponúka na prenájom nebytové priestoryMesto Dubnica nad Váhom v zastúpení DUMAT m. p. o. vyhlasuje zámer č. 07/2019 na prenechanie majetku mesta Dubnica nad Váhom do dočasného užívania formou nájmu na nebytové priestory na sídlisku Centrum II.

Mesto Dubnica nad Váhom v zastúpení DUMAT m. p. o. vyhlasuje zámer č. 07/2019 na prenechanie majetku mesta Dubnica nad Váhom do dočasného užívania formou nájmu na nebytové priestory -  miestnosť č. 1.19 o rozlohe 56,3 m2 v priestoroch budovy nachádzajúcej sa na sídlisku Centrum II, súp. číslo 93 (Dubničanka) v Dubnici nad Váhom.

Podmienky pre uchádzačov spolu s miestom a lehotou na predkladanie ponúk sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom a internetovej stránke mesta zverejnovanie/uradna-tabula/zamer-prenajat-majetok-mesta-3755.html?kshowback=.

 


Vytvorené: 2. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2019 14:46
Autor: DUMAT m. p. o.