Obsah

Mesto tento rok na dotáciách prerozdelí takmer 360-tisíc eur

Typ: ostatné
Akadémia Jozefa Jankecha v Dubnici nad Váhom.Aktuálne je z nich pre organizácie a kluby pôsobiace na území mesta určených už 348 600 eur.

Športové kluby, kultúrne spolky, združenia seniorov, rôzne zväzy či občianske združenia. Mesto Dubnica nad Váhom ich činnosť a organizované aktivity aj tento rok podporí nielen morálne, ale aj finančne.

Podľa aktuálne platného všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3 z roku 2017 rozhoduje zastupiteľstvo mesta o prerozdelení dotácie, ktorá presiahne sumu 3 500 eur. Mestskí poslanci tak na svojom uplynulom marcovom rokovaní prerozdelili medzi žiadateľov o dotáciu sumu bezmála 330-tisíc eur. Tá sa týka presne desiatich klubov, ktoré na území mesta pôsobia.  Z hľadiska finančného vyčíslenia schválilo mesto najvyššie dotácie pre Mestský hokejový klub v Dubnici nad Váhom vo výške 150-tisíc eur a Mestský futbalový klub Dubnica nad Váhom vo výške 40 500 eur, čím mesto deklaruje veľkú podporu obom týmto klubom. S dotáciou vo výške skoro 40-tisíc eur za nimi nasleduje Akadémia Jozefa Jankecha a Atletický klub SPARTAK, ktorý mesto podporí tento rok dotáciou presahujúcou 27-tisíc eur. Sumou prevyšujúcou 3 500 eur mesto podporí ešte aj Športový klub cyklistiky, folklórne súbory Vršatec a Mladosť, športovú akadémiu OSA, športový klub VICOTRY STARS a dubnický JOGGING KLUB. Schválené dotácie mestským zastupiteľstvom sú pre jednotlivé kluby určené predovšetkým na podporu ich celoročnej činnosti.

V roku 2019 má od mesta schválenú dotáciu aj ďalších 22 klubov a organizácií. Tým mesto jednotlivo pomôže sumou nepresahujúcou 3 500 eur, v celkovom vyčíslení k aktuálnemu dátumu takmer 20-tisíc eur. Tie môžu kluby využiť na organizáciu pretekov, rehabilitačných pobytov, kultúrno-spoločenských aktivít, súťaží, zápasov alebo letných táborov. „Kluby pôsobiace na území nášho mesta majú výnimočné zameranie, ale aj naozaj veľkú členskú základňu. S väčšinou predsedov klubov som sa stretol aj osobne a poprosil som ich o súčinnosť pri organizácii rôznych komunitných podujatí, ktoré máme ako mesto v pláne. Teším sa z príkladnej deklarovanej spolupráce a vzájomnej pomoci,“ okomentoval stretnutia s vedením klubov primátor mesta Peter Wolf. Mesto touto formou spolupracuje a podporuje napr. dubnických rybárov, šachistov, turistov, kolkárov, karatistov, raketomodelárov, klub dôchodcov, úniu sluchovo postihnutých a mnohých ďalších.

Z vyčleneného objemu takmer 360-tisíc eur na rok 2019 je doteraz prerozdelených už 348 600 eur medzi 32 klubov pôsobiacich na území mesta. O zvyšných približne 10-tisíc eur je možné aj naďalej žiadať. Minulý rok mesto na dotáciách prerozdelilo 353-tisíc eur.


Vytvorené: 5. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 6. 2019 17:00
Autor: Veronika Rezáková