Obsah

Mesto vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra

Typ: ostatné
VoľbyPoslanci Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom na svojom poslednom rokovaní v stredu 18. decembra 2019 rešpektovali protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín.

Poslansi MsZ Dubnica nad Váhom zrušili predošlé uznesenie a zároveň deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta určili na stredu 5. februára 2020 počas rokovania mestského zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na celé funkčné obdobie 2020 – 2025 na plný pracovný úväzok a schválilo členov komisie na posúdenie splnenia podmienok na výber kandidátov a tiež členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, teda do utorka 21.1.2020 v podateľni mestského úradu alebo poštou, kedy musí byť na obálke dátum odoslania najneskôr 21.1.2020.

Podrobnejšie informácie o voľbe hlavného kontrolóra sú zverejnené na úradnej tabuli mesta.


Vytvorené: 18. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 12. 2019 14:40
Autor: Mestské zastupiteľstvo