Obsah

Mesto vyhlasuje výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl

Typ: ostatné
Mesto vyhlasuje výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôlČo mám na Dubnici rád. Tak znie téma výtvarnej súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť všetci žiaci základných škôl na území mesta.

Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s Oddelením kultúry a knižnice a Základnou umeleckou školou v Dubnici nad Váhom vyhlasujú v úvode mesiaca marec výtvarnú súťaž. Jej cieľom je zapojiť žiakov v aktuálnej epidemickej situácii do tvorivej činnosti. Prostredníctvom výtvarného umenia môžu vyjadriť svoj pohľad na mesto a aspoň sčasti sa tak odreagovať od školských povinností.

Pre koho je výtvarná súťaž určená?

Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť žiaci dubnických základných škôl. Súťažiť budú v dvoch kategóriách. Kategória I bude pre žiakov I. stupňa, kategória II bude slúžiť pre žiakov navštevujúcich II. stupeň základných škôl.

Dokedy a kam je možné zaslať výtvarné práce?

Výtvarné práce spolu s vyplnenou prihláškou môže zaslať autor, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15. apríla 2021 dvoma spôsobmi:

  • emailom na maria.badacova@dubnica.eu (do predmetu správy uveďte „Výtvarná súťaž“)
  • poštou na adresu Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom (na obálku uveďte „Výtvarná súťaž“)

Komisia bude akceptovať len výtvarné práce súvisiace s témou, teda s mestom Dubnica nad Váhom.

Budú výtvarné práce ocenené?

Výtvarné práce bude hodnotiť komisia v zložení pedagógov ZUŠ v Dubnici nad Váhom, zamestnanca oddelenia kultúry a knižnice a zamestnanca mesta Dubnica nad Váhom. V oboch kategóriách vyberie komisia I., II. a III. miesto, ktoré bude ocenené. Ceny budú autorom víťazných výtvarných diel zaslané poštou, pokiaľ epidemická situácia neumožní inak.

Podrobnejšie informácie sú súčasťou štatútu súťaže, ktorý spolu s prihláškou nájdete v prílohe tohto článku. Tešíme sa na vaše diela.


Prílohy

Vytvorené: 25. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2021 12:23
Autor: Mária Badačová