Obsah

Mestský úrad hľadá kolegu/kolegyňu na ekonomické oddelenie

Typ: ostatné
Mestský úrad hľadá kolegu na ekonomické oddelenieMestský úrad Dubnica nad Váhom prijme do zamestnania vedúceho odborného referenta alebo vedúcu odbornú referentku rozpočtu a účtovníctva.

Pracovná náplň:

 • komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania,
 • metodické usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenia účtovníctva mesta, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
 • riadenie a dohľad pri uplatňovaní právnych noriem v oblasti financovania hospodárstva  mesta počnúc procesom zostavovania rozpočtu, určovaním pravidiel rozpočtového hospodárenia, priebežným hodnotením plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všetkých vzťahov k rozpočtu a končiac zostavením návrhu záverečného účtu mesta.

Okrem vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ekonomického zamerania od uchádzača/uchádzačky požadujeme:

 • prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 3 roky,
 • prax vo verejnej správe v oblasti financií výhodou,
 • riadiaca prax minimálne 2 roky,
 • znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy výhodou,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť MS Office,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilitu,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s uschovaním údajov v našej databáze zasielajte do 17. augusta 2020 (vrátane) na adresu Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, prípadne na e-mail anna.stefankova@dubnica.eu.

Viac informácií získate na telefónnom čísle 042/44 55 771.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271                   


Vytvorené: 22. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2020 12:52
Autor: Mária Badačová