Obsah

Na Bratislavskej ulici pribudne priechod pre chodcov, bezpečnejší bude aj chodník

Typ: ostatné
Bývalý prejazd od bytovky smerom na Bratislavskú ulicu.V istých úsekoch prichádzali chodci kráčajúci po chodníku na Bratislavskej ulici do stretov s motorovými vozidlami. Tento stav sa mesto rozhodlo odstrániť stavebnými úpravami a eliminovať tak riziko nebezpečenstva a úrazu. Na ceste navyše pribudne aj nový priechod pre chodcov.

Priechody, resp. prejazdy pri bytových domoch 436 – 440 v minulosti slúžili aj na výjazd vozidiel priamo na Bratislavskú ulicu, nakoľko pred obytnými domami boli komunikácie vedené ako jednosmerné. Pred uvedenými bytovkami však mesto ešte v rokoch 2017 a 2018 vybudovalo nové parkoviská. Tie disponujú dostatočným priestorom na vjazd i otáčanie vozidiel, takže ulice pred obytnými domami už viac nie sú jednosmerné. Prejazdy od bytoviek smerom k Bratislavskej ulici preto pre motorové vozidlá strácajú svoje opodstatnenie, hoci vodiči ich ako skratku radi využívali. Pri výjazde s motorovými vozidlami prechádzali aj priamo cez chodník, čím ohrozovali bezpečnosť chodcov. Kolesá áut pri prejazde neraz zasahovali aj do trávnatých plôch, ktoré týmto spôsobom znehodnocovali a na chodníky prenášali vrstvy blata.

Tento stav sa nepáčil ani Okresnému dopravnému inšpektorátu v Trenčíne. Mesto Dubnica nad Váhom preto reaguje a pristupuje k náprave. Výjazd vozidiel od bytových domov na uvedenú cestu zamedzuje v záujme bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Po novom tak tieto prejazdy od bytoviek na cestu budú slúžiť už len chodcom a peším. Prejazd motorových vozidiel bude nielen zakázaný, bude mu aj fyzicky zamedzené. „Predmetom aktuálne prebiehajúcich stavebných prác je odstránenie starých betónových plôch, úprava  a zatrávnenie plôch s tiež rekonštrukcia chodníkov pre peších od bytových domov 438 a 440 na stávajúci chodník. Zároveň dobudujeme prepojenie aj na chodník za cestou na Bratislavskej ulici vrátane vyznačenia nového priechodu pre chodcov cez uvedenú komunikáciu,“ vysvetlila Dana Mutalová z Mestského úradu v Dubnici nad Váhom s tým, že práce by mali byť hotové do konca tohto týždňa. V súlade so zákonom o pozemných komunikáciách bude priechod riadne označený dopravným značením a v budúcnosti by mal byť aj osvetlený.                                            


Vytvorené: 17. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 7. 2019 11:29
Autor: Veronika Rezáková